fb  ut  Satataxi RSS Feed

    
    
    

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Αθήνα 15/7/2010

 

-         Κ. Β. Σ.           Κώδικας Βιβλίων και Στοιχείων

-         Α. Π. Υ. Απόδειξη Παροχής Υπηρεσιών

-         Τ. Π. Υ.           Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών

-         Β. Σ. Ε. Βιβλίο Συντήρησης και Επισκευής Ταμειακής μηχανής

-         Α. Δ. Η. Μ. Ε. Αυτόνομη Δημοσιονομική Μονάδα Επεξεργασίας

1)      Όλοι οι ιδιοκτήτες ανεξάρτητα ποσοστού ιδιοκτησίας  και αν εργάζονται οι ίδιοι η όχι θεωρούν βιβλία εσόδων εξόδων και στοιχεία του Κ.Β.Σ.

2)      Σε περίπτωση που ιδιοκτήτης είναι ανήλικο παιδί τότε θεωρούνται τα βιβλία στο όνομα του ανηλίκου και υπεύθυνος για την τήρηση είναι αυτός που έχει την γονική επιμέλεια

3)      Όταν το ταξίμετρο δουλεύει κανονικά αλλά η ταμειακή μηχανή για διαφόρους λόγους δεν εκδίδει απόδειξη ΑΜΕΣΑ την παραδίδουμε στον ταξιμετρά ,  μας δίνει δελτίο ποσοτικής παραλαβής και εμείς  συνεχίζουμε την εργασία μας κόβοντας αποδείξεις παροχής υπηρεσιών θεωρημένες για κάθε δρομολόγιο.

ΠΡΟΣΟΧΗ

Ο ταξιμετράς καταγράφει στο βιβλίο συντήρησης και επισκευών ( Β. Σ. Ε. ) της ταμειακής μηχανής την παρέμβασή του και σφραγίζει το βιβλίο.

Σε περίπτωση που ήδη η Ταμειακή  Μηχανή  έχει πρόβλημα και μέχρι αποκατάστασης της, χρησιμοποιούμε  τις θεωρημένες  Αποδείξεις Παροχής Υπηρεσιών( Α. Π. Υ. )  που έχουμε. Η θεώρηση των Α.Π.Υ γίνεται άμεσα και χωρίς να θεωρήσουμε το βιβλίο εσόδων εξόδων.

4)      Για καύσιμα γίνονται αποδεκτές πέραν των  τιμολογίων  και οι αποδείξεις λιανικής μέχρι 300 € σφραγισμένες στο πίσω μέρος με αναγραφή του αριθμού κυκλοφορίας.  Πέραν του ποσού αυτού απαιτείται τιμολόγιο.

5)      Για επαγγελματικές δαπάνες μέχρι 50 € γίνονται αποδεκτές και αποδείξεις λιανικής πώλησης Π.Χ. 1 λάμπα, 1 σετ καλύμματα κ.λ.π. που έχουν σχέση με τη λειτουργία του αυτοκινήτου.

Για τα σημεία 4 και 5  και για δικής μας ασφάλεια βγάζουμε φωτοτυπίες τις  αποδείξεις.

6)      Αν υπάρχει συμφωνία με έναν επιβάτη για αναμονή πέραν του 20λέπτου που έχουμε το δικαίωμα ελεύθερης συμφωνίας μαζί του.

( Απόφαση Α-3136/232/ΦΕΚΒ110/31/01/06) τότε :

ΑΝ δεν μας καλύπτει το ταξίμετρο να χτυπήσουμε πρόσθετα Κόβουμε θεωρημένη χειρόγραφη  απόδειξη  και συμπληρώνεται το συμφωνηθέν τίμημα και στον πελάτη δίνουμε  και τις δύο αποδείξεις.

7)  Σε συμβάσεις έργου όπου η τιμή είναι διαφορετική ( άνω ή κάτω ) από το ταξίμετρο κόβουμε την απόδειξη της Ταμειακής  Μηχανής  την επισυνάπτουμε στο Τ. Π. Υ. ( τιμολόγιο ), και γράφουμε ως παρατήρηση << σε αντικατάσταση της Η των υπ ΄ αριθμ. ______ απόδειξης / η αποδείξεων  και το ποσόν >> και το παραδίδουμε στον ΛΗΠΤΗ. Ο λογιστής κάνει τις εγγραφές στο βιβλίο και αφαιρεί από το μηνιαίο  Ζ τις αποδείξεις της ταμειακής και εγγράφει στο βιβλίο εσόδων  το ποσόν του τιμολογίου .Αυτό πρέπει να γίνει και σε μεμονωμένο επιβάτη που είναι επιτηδευματίας και το κόστος είναι άνω των 50 € αν το ζητήσει.

Το ίδιο γίνεται και στην περίπτωση επαναλαμβανόμενων διαδρομών όπου πρέπει να υπάρχουν συμβάσεις κατατεθειμένες στη ΔΟΥ.

8)      Σε περίπτωση σύμβασης που η εκτέλεσής της χρειάζεται περισσότερα του ενός Ε. Δ. Χ θα πρέπει να υποδεικνύονται ή να αναφέρονται στην σύμβαση ώστε ο καθένας που εκτελεί το δρομολόγιο κατ΄ εντολή της σύμβασης να εκδίδει το δικό του παραστατικό.

9)   Σε περίπτωση που υπάρχουν λόγω φόρτου αρρύθμιστα  ταξίμετρα και Ταμειακές  Μηχανές  οι συνάδελφοι πρέπει  να τα ρυθμίσουν  γιατί από

1/7/2010  όλες οι εισπράξεις εμπεριέχουν Φ.Π.Α.

10)   Σε  συνιδιόκτητα  αυτοκίνητα οι δαπάνες επιμερίζονται κατά το ποσοστό   ιδιοκτησίας (π.χ.50%+50%) ή αν υπάρχει ειδική έγγραφη συμφωνία (υποχρεωτικά κατατίθεται στην ΔΟΥ) οι δαπάνες επιμερίζονται με βάση το ποσοστό της συμφωνίας  που κάνουν οι συνιδιοκτήτες(π.χ. 60%+40%)

Η έκδοση χωριστών τιμολογίων για τον κάθε συνιδιοκτήτη είναι υποχρέωση

του εκδότη Τ.Π.Υ (συνεργεία ανταλλακτικά κ.λ.π) βάσει και των παρακάτω

εγκυκλίων.

-         Σ 2821/72-β/6235Π.Ε./05-02-1987

-         1071078/500/25-09-2002

-         1039831/23/20-04-2006

Εκδίδεται παραστατικό στο όνομα του κάθε συνιδιοκτήτη. Αξία του παραστατικού που θα εκδοθεί είναι η συνολική αξία (προϊόντος η υπηρεσίας ) επί το ποσοστό συμμετοχής του κάθε συνιδιοκτήτη.  Σε κάθε παραστατικό θα αναγράφονται και τα πλήρη στοιχεία του συνιδιοκτήτη, ως και ο αριθμός του αντίστοιχου παραστατικού που εκδόθηκε στο όνομα αυτού.

Επειδή υπάρχει δυσανασχέτηση στο θέμα αυτό από ορισμένες εταιρείες που συναλασόμεθα δίνουμε ένα πρακτικό παράδειγμα εφαρμογής.

α) Εκδίδεται μέσω Η/Υ τιμολόγιο στο όνομα του ενός συνιδιοκτήτη π.χ. αγορά σασμάν τεμάχιο 1 αξία (το 50%) + Φ.Π.Α. ως παρατήρηση γράφονται τα στοιχεία του άλλου συνεταίρου. Έτσι ξεχρεώνεται η αποθήκη κατά ένα τεμάχιο.

β) Εκδίδεται χειρόγραφο τιμολόγιο με τα στοιχεία του 2ου συνιδιοκτήτη π.χ. αγορά  σασμάν τεμάχιο 1 αξίας ( το 50%)+Φ.Π.Α. και ως παρατήρηση αναγράφονται τα στοιχεία του πρώτου συνεταίρου.

Έτσι στα έσοδα καταγράφεται στην εταιρεία η αξία του 1 τεμαχίου με το πραγματικό ποσό (50%+50%)+ Φ. Π. Α και ξεχρεώνεται η αποθήκη κατά 1 τεμάχιο.

 

11.  Σε περίπτωση απώλειας του βιβλιαρίου συντήρησης της μηχανής και αφού δεν έγινε το σφράγισμα στην εφορία  μέχρι 30/9/2010 γίνεται σφράγισμα καινούριου Β.Σ.Ε. χωρίς πρόστιμο.

Πηγαίνετε στον ταξιμετρά και εκδίδετε νέο (ΠΟΛ 1110/5-7-2010) χωρίς πρόστιμο.

 

12. Όσοι αλλάξατε αυτοκίνητο η ταξίμετρο η ταμειακή μηχανή την τελευταία 4/ετία μπορείτε να επωφεληθείτε της αναπόσβεστης αξίας οχήματος και Φ.Π.Α. αν το δηλώσετε μέχρι 30/8/2010. Ενημερωθείτε από τον λογιστή σας.

(ΠΟΛ 1096/2010 ΚΑΙ ΠΟΛ 1100/2010 )

 

ΤΟ ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ  ΤΟΥ Σ.Α.Τ.Α.

ΚΑΙΡΟΣ