fb  ut  Satataxi RSS Feed

    
    
    
Παρασκευή, 25 Μάιος 2012 10:43

Νορβηγία

Written by  Βασίλη Σιάσσου

Νορβηγία

Η άδεια κατοχής ταξί είναι ατομική και περιορίζει τον κάτοχο σε ένα μόνο όχημα. Υπάρχει μεγάλος αριθμός μικρών εταιρειών ταξί. Δεν υπάρχουν μεγάλες εταιρείες. Χρησιμοποιούνται κατά κόρον μισθωτοί οδηγοί ταξί. Οι μισθωτοί οδηγοί σε μερικά μέρη χρειάζεται να περιμένουν πολλά χρόνια για να αποκτήσουν άδεια ιδιοκτησίας  ταξί. Για να υπάρχουν ταξί όλες τις ώρες είναι απαραίτητοι οι μισθωτοί οδηγοί. Όλοι οι χειριστές ταξί πρέπει να εγγράφονται σε μια εταιρεία.  Το υψηλό επίπεδο των εταιρειών οδήγησε σε ένα υψηλό επίπεδο τεχνολογίας στα οχήματα και στις προσφερόμενες υπηρεσίες. Από το 1947 η νομοθεσία δεν έχει αλλάξει, ωστόσο οι μεγαλουπόλεις βιώνουν  μια σημαντική αύξηση στον αριθμό των αδειών. Επίσης μερικές από αυτές τις πόλεις γνώρισαν την απελευθέρωση στις τιμές των κομίστρων.

 

Ποιοτικά κριτήρια για την πρόσβαση στο επάγγελμα

Οι κάτοχοι αδειών απαιτείται να είναι οδηγοί των ταξί και το επάγγελμα αυτό πρέπει να είναι η βασική τους απασχόληση. Οι κάτοχοι μπορούν να έχουν μόνο μια άδεια. Η άδεια είναι προσωπική και δεν μεταβιβάζεται. Η άδεια είναι έγκυρη μόνο για μια περιοχή και αναφέρεται μόνο σε ένα όχημα. Επιπλέον, ο κάτοχος της άδειας έχει την υποχρέωση να παρέχει υπηρεσία σε περιόδους χαμηλής ζήτησης, αυτό βρίσκει εφαρμογή μόνο σε επαρχιακές περιοχές. Οι κάτοχοι πρέπει να εγγράφονται σε μια συγκεκριμένη εταιρεία.

Πρόσβαση στην αγορά

Ο Υπουργός Μεταφορών αποφασίζει για την ισχύουσα νομοθεσία. Η πρόσβαση στην αγορά καθορίζεται μέσα από τις άδειες κατόχων για συγκεκριμένες περιοχές. Οι τοπικές αρχές αποφασίζουν τον αριθμό των αδειών για τις αντίστοιχες περιοχές. Οι αριθμοί καθορίζονται μετά από μια αξιολόγηση της ζήτησης. Οι τοπικές αρχές δίνουν άδειες ανάλογα με την παλαιότητα.

 

Κριτήρια για τους οδηγούς ταξί

Χρειάζεται άδεια για οδήγηση ταξί. Η τοπική αστυνομία είναι υπεύθυνη για την έκδοση αυτών και επιπλέον απαιτείται έλεγχος για την προσωπικότητα του ενδιαφερομένου και πιστοποιητικό υγείας. Η αστυνομία μπορεί ακόμα να διεξάγει τεστ γνώσεων της περιοχής, αυτό ισχύει κυρίως για τις μεγάλες αστικές περιοχές.

 

Καθορισμός των κομίστρων

Η Αρχή Ανταγωνισμού αποφασίζει την πολιτική για τα κόμιστρα. Γενικά, υπάρχει μέγιστο όριο στα κόμιστρα. Από τον Ιούνιο του 2000, τα κόμιστρα έγιναν ελεύθερα σε μερικές μεγάλες πόλεις. Σε αυτές τις περιοχές υπάρχουν περισσότερες εταιρείες. Γι΄ αυτό ο ανταγωνισμός των εταιρειών προϋποθέτει απελευθέρωση των κομίστρων. Στην πράξη, το μέγιστο όριο κομίστρου αποτελεί και το καθορισμένο κόμιστρο. Όπου τα κόμιστρα ελευθερώθηκαν, δεν υπάρχει αυστηρή ρύθμιση στην δομή ή στις πληροφορίες που ισχύουν.

 

Ποιότητα και κανονισμοί υπηρεσιών

Ο μέγιστος αριθμός καθισμάτων είναι συνήθως 9 συμπεριλαμβανομένου και του οδηγού. Σε ορισμένο βαθμό επιτρέπονται  τα ταξί 17 ατόμων, συνήθως αυτά προσφέρουν και υπηρεσίες στους ανάπηρους. Ο νόμος καθορίζει να υπάρχει ένδειξη ταξί στην οροφή και ταξίμετρο που να εκδίδει αποδείξεις. Δεν υπάρχουν έκτακτοι έλεγχοι στα οχήματα ταξί ούτε συγκριμένες απαιτήσεις γι’ αυτά. Τα ταξί αντιμετωπίζονται όπως κάθε άλλο όχημα.

Για τους ιδιοκτήτες των ταξί δεν υπάρχει ρύθμιση για τις ώρες εργασίας καθώς θεωρούνται αυτοαπασχολούμενοι, για τους μισθωτούς οδηγούς ωστόσο υπάρχει σχετική ρύθμιση.

 

Κυριότερες αλλαγές

Η ρύθμιση που αφορούσε τα κόμιστρα ανακλήθηκε σε ορισμένες αστικές περιοχές ενώ ο αριθμός των ταξί είναι ακόμα ρυθμιζόμενος. Οι εμπειρίες από τη Νορβηγία είναι σημαντικές καθώς μπορούν  να δώσουν κάποιες πληροφορίες για την επίδραση της απελευθέρωσης των κομίστρων. Προβλέπει, επίσης, μια άλλη προσέγγιση για την
τη ρύθμιση των κομίστρων σε σχέση με την ποσότητα, σε σύγκριση με άλλες χώρες.

Στη Νορβηγία 2 μεγάλες αλλαγές συνέβησαν τα τελευταία χρόνια:

1)      Τα κόμιστρα έχουν ελευθερωθεί σε μεγάλες πόλεις

2)      Κάποιες περιοχές έχουν ενοποιηθεί

Τα κόμιστρα ελευθερώθηκαν μόνο σε περιοχές που υπήρχε ανταγωνισμός των εταιρειών. Οι  επιπτώσεις από την απελευθέρωση των κομίστρων δεν έχει ως αποτέλεσμα κάποιο έντονο ανταγωνισμό. Οι τιμές φαίνεται να έχουν αυξηθεί αντί να έχουν μειωθεί, όπως θα περίμενε κανείς. Προβλήματα με πληροφορίες για τις τιμές έχουν προκύψει. Παρά το γεγονός ότι ορισμένες περιοχές έχουν συγχωνευθεί, οι τοπικές αρχές εξακολουθούν να είναι υπεύθυνες για την έκδοση των αδειών. Αυτό είχε κάποιες ατυχείς συνέπειες.

Ένα παράδειγμα, οι διαφορές στις λίστες αναμονής οδηγούν τους ενδιαφερόμενους να αιτηθούν για άδεια σε περιοχές που η λίστα αναμονής είναι μικρότερη, αν και δε σκοπεύουν να οδηγήσουν σε αυτές τις περιοχές. Έτσι, στα περίχωρα υπάρχει μειωμένη παροχή ταξί, ενώ η προσφορά αυξάνεται σε κεντρικές περιοχές.

 

Εμπειρίες με τις αλλαγές

Τα κόμιστρα σε γενικές γραμμές αυξήθηκαν. Τα αυξημένα κόμιστρα τις καθημερινές ήταν σχετικά λίγα, ενώ η αύξηση στα κόμιστρα τα σαββατοκύριακα και τα βράδια ήταν αξιοσημείωτη. Μεγάλες διαφορές υπάρχουν ανάμεσα στις διάφορες περιοχές που ελευθερώθηκαν τα κόμιστρα. Η μεγαλύτερη αύξηση εντοπίζεται στη μεγαλύτερη πόλη, το Όσλο. Έρευνα του συμβουλίου των καταναλωτών δείχνει ότι αν το κοινό ήταν πιο ενημερωμένο θα μπορούσε να εξοικονομήσει περίπου το 14% της ίδιας διαδρομής στο Όσλο επιλέγοντας φθηνότερο ταξί.

 

Πίνακας: Μέσος όρος αύξησης κομίστρου για τις μεγαλύτερες εταιρείες ταξί μετά την απελευθέρωση

 

Εταιρεία                     πρώτος χρόνος  (May 2000-2001)    δεύτερος χρόνος (May 2001-2002)

 

Increase in CPI                  4.3%                                           0.4 %

Oslo Taxi                          19 %                                             2 %

NorgesTaxi, Oslo              16 %                                            0 %

Asker/Bærum                   21 %                                             1 %

Nedre Romerike                8 %                                              8 %

Drammen Taxi                   17 %                                           12 %

Kr.sand Taxi                     10 %                                               4 %

Stavanger Taxi                 14 %                                               4 %

Bergen Taxi                      13 %                                               7 %

TrønderTaxi                      14 %                                               0 %

 

 

Οι 4 πρώτες εταιρείες λειτουργούν στο Όσλο. Η αύξηση ήταν μεγαλύτερη τον πρώτο χρόνο ενώ στη συνέχεια ήταν πολύ μικρότερη.

 

Συνοπτικός πίνακας αλλαγών

 

Πριν την απελευθέρωση

Μετά την απελευθέρωση

Μετέπειτα τροποποιήσεις

κόμιστρα

καθορισμένα

Ελευθέρα σε μερικές περιοχές

 

Κάτοχοι αδειών

Πρέπει να είναι οδηγοί

Καμία αλλαγή

Από τον Απρίλη του 2003 η ευρωπαϊκή νομοθεσία  εφαρμόστηκε

οδηγοί

Έλεγχος ποινικού μητρώου, τεστ στη γνώση της περιοχής

Καμία αλλαγή

 

 

 

 

Συνοπτικός πίνακας αλλαγών (όπου δεν αναγράφεται κάτι ισχύει ό, τι δηλώνεται στις μεγάλες περιφέρειες)

 

Μεγάλες περιφέρειες

Μεσαίες περιφέρειες

Επαρχιακές περιοχές

προσφορά

Ο αριθμός των αδειών αυξήθηκε από τις αρχές

Ο αριθμός των αδειών αυξήθηκε από τις αρχές

Καμία αλλαγή

κόμιστρα

Σημαντική αρχική αύξηση. Την επόμενη χρονιά μειώθηκε η αύξηση, μεγάλη διαφοροποίηση στα κόμιστρα, μεγάλη αύξηση στις περιόδους που η ζήτηση ξεπερνούσε την προσφορά

Σημαντική αρχική αύξηση, μειωμένη όμως σε σύγκριση με τις μεγαλύτερες πόλεις, μεγάλη διαφοροποίηση στα κόμιστρα, μεγάλη αύξηση στις περιόδους που η ζήτηση ξεπερνούσε την προσφορά

 

Επίπεδο υπηρεσιών

Η προσφορά τις νύχτες και τα σαββατοκύριακα αυξήθηκε και συνεπώς αυξήθηκε η προοπτική για αύξηση εσόδων

Η χρήση των ταξί ωστόσο μειώθηκε

 

 

εταιρείες

Καμία αλλαγή

 

 

καινοτομίες

Νέα καθορισμένα κόμιστρα προς και από συγκεκριμένους προορισμούς. Αυτό έκανε την σύγκριση των κομίστρων ευκολότερη

 

 

ΚΑΙΡΟΣ