fb  ut  Satataxi RSS Feed

    
    
    
Παρασκευή, 25 Μάιος 2012 10:38

Η αγορά ταξί στην ΤΟΥΡΚΙΑ

Written by  Βασίλη Σιάσσου

Η αγορά ταξί στην ΤΟΥΡΚΙΑ

Τα ταξί αποτελούν ένα σημαντικό συστατικό στο εθνικό σύστημα μεταφορών της Τουρκίας και ιδιαίτερα στις μεγάλες επαρχίες της. Στην Κωνσταντινούπολη που είναι η μεγαλύτερη μητρόπολη της Τουρκίας υπάρχουν 18.000 εγγεγραμμένοι πάροχοι υπηρεσιών ταξί ενώ υπάρχουν περίπου 90.000 σε εθνικό επίπεδο. Στην Τουρκία οι ιδιοκτήτες ταξί θεωρούνται «έμποροι και βιοτέχνες». Οι ιδιοκτήτες ταξί εκπροσωπούνται μέσω των επιμελητηρίων τους σε διάφορες περιφέρειες και επαρχίες.

Υπάρχουν περίπου 730 «επιμελητήρια οδηγών και εμπορικών αυτοκινητιστών» σε εθνικό επίπεδο. Όλα αυτά τα επιμελητήρια είναι μέλη  της «Τουρκικής ομοσπονδίας επιχειρηματιών οδηγών και αυτοκινητιστών», η ομοσπονδία αυτή είναι ανάμεσα στις 13 τομεακές επαγγελματικές οργανώσεις που σχηματίζουν την «τουρκική συνομοσπονδία βιοτεχνών και εμπόρων» που είναι μια από τις πιο σημαντικές μη-κυβερνητικές οργανώσεις στην Τουρκία.

 

Τα επιμελητήρια οδηγών και αυτοκινητιστών υπάγονται στο «νόμο επαγγελματικών οργανώσεων εμπόρων και βιοτεχνών» που έχει το νούμερο 5362 και ημερομηνία7/6/2005. Αυτός ο νόμος χρησιμοποιείται για να διερευνά αν τα λειτουργικά βασικά στοιχεία των επιμελητηρίων, ενώσεων, ομοσπονδιών και συνομοσπονδιών εξυπηρετούν τις σημερινές ανάγκες.

Οι κανονισμοί και η διαδικασία που είναι έγκυρα προκειμένου να εκδοθεί μια άδεια ταξί καθορίζεται από την απόφαση του Συμβουλίου Υπουργών με τον αριθμό 10553 και έχει ημερομηνία 2/4/86. Σύμφωνα με το άρθρο 3 της απόφασης αυτοί που ανακοινώνουν ότι επιθυμούν να εργαστούν ως οδηγοί ταξί προκειμένου να κερδίσουν τα προς το ζην, θα πρέπει να το κάνουν αυτό συνεχώς.  Επιπλέον, όσοι είναι μέλη των επιμελητηρίων οδηγών και αυτοκινητιστών μπορούν να αποκτήσουν μια έγκυρη πινακίδα ταξί. Αφού αποκτήσουν την άδεια οι ιδιοκτήτες διατηρούν το δικαίωμα να την μεταπωλήσουν σε άλλους που πληρούν τις ανάλογες προϋποθέσεις. Από αυτήν την άποψη, οι άδειες ταξί είναι εμπορεύσιμες αλλά η κοστολόγηση τους ποικίλει από πόλη σε πόλη. Για παράδειγμα οι άδειες ταξί που εκδίδονται σε μεγάλες πόλεις όπως είναι η Κωνσταντινούπολη και η Άγκυρα είναι οι πιο πολύτιμες. Το ταξί μπορεί να λειτουργήσει μέσα στα φυσικά όρια μιας επαρχίας.

Επιπλέον, σύμφωνα με το άρθρο 63 του Εργατικού Νόμου 4857 και ημερομηνία 22/5/2003, ο μέγιστος αριθμός εργάσιμων ωρών για έναν οδηγό ταξί δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 45 ώρες σε εβδομαδιαία βάση. Για την ώρα δεν υπάρχει κάποιο σταθμισμένο πρόγραμμα ελέγχου  των περιορισμών που αφορούν στην ασφάλεια, αν και υπήρχαν «κάρτες εργασίας» στο παρελθόν που ήταν υποχρεωτικές και που έδειχναν τις ώρες που έχει εργαστεί ο οδηγός.

Ο αριθμός των ταξί που μπορούν να λειτουργήσουν ρυθμίζεται από την ίδια απόφαση. Αφού υπολογίσουν τον πληθυσμό και το πλάνο μεταφορών μιας περιφέρειας, η επιτροπή κυκλοφορίας της περιφέρειας/επαρχίας ανακοινώνει στον Υπουργό Εσωτερικών τις ανάγκες αυτής της περιοχής μέσω μιας αναφοράς. Οι επιτροπές κυκλοφορίας συνδέονται με τις κυβερνήσεις. Η τουρκική ομοσπονδία εκπροσωπείται επίσης στις επιτροπές αυτές. Η έκδοση έγκυρων αδειών ταξί εξαρτάται από τον Υπουργό Εσωτερικών. Οι έγκυρες άδειες ταξί κατανέμονται σύμφωνα με τη σφραγισμένη διαδικασία υποβολής που διενεργείται από την επιτροπή κυκλοφορίας. Η επιτροπή κυκλοφορίας καθορίζει τους κανόνες που πρέπει να ακολουθηθούν κατά τη διάρκεια της σφραγισμένης διαδικασίας υποβολής  για την κάθε επαρχία.  Σύμφωνα με το άρθρο 7 του δημοτικού νόμου 5216 με ημερομηνία 10/7/2004, οι δήμοι ήταν υπεύθυνοι όχι μόνο για τον μέγιστο αριθμό ταξί που μπορούν να λειτουργήσουν στις επαρχίες αλλά και για τον ορισμό των ναύλων. Αργότερα, αυτή η λειτουργία ανατέθηκε στα «κέντρα συντονισμού μεταφορών» στους δήμους των μητροπόλεων, (18 επαρχίες θεωρούνται μητρόπολη στην Τουρκία) μέσω του νόμου για τα «κέντρα συντονισμού μεταφορών στις μητροπόλεις». Αυτή τη στιγμή ο αριθμός των ταξί καθορίζεται μέσω των κέντρων συντονισμού μεταφορών που εφαρμόζεται στις επαρχίες των μητροπόλεων και μέσω των επιτρόπων κυκλοφορίας σε άλλες επαρχίες και περιφέρειες.

Εν τω μεταξύ, ο νόμος επαγγελματικών οργανώσεων εμπόρων και βιοτεχνών Νο 5362 7/6/2005 που τέθηκε σε λειτουργία σε μια ημερομηνία μεταγενέστερη αν συγκριθεί με το νόμο 5216 άλλαξε τη ρύθμιση στην κοστολόγηση. Επομένως, ο νόμος επαγγελματικών οργανώσεων εμπόρων και βιοτεχνών δίνει το δικαίωμα στα επιμελητήρια με τα οποία οι έμποροι και οι βιοτέχνες είναι συνδεδεμένοι να εκδίδουν τιμολόγια αγαθών και υπηρεσιών που παρέχονται από τους ίδιους.  Σύμφωνα με αυτή την πρόβλεψη το δικαίωμα καθορισμού τιμολογίων ανατίθεται αποκλειστικά στα επιμελητήρια και τις ενώσεις με τις οποίες τα επιμελητήρια είναι συνδεδεμένα. Οι ενώσεις αυτές εγκρίνουν ή απορρίπτουν τα τιμολόγια εντός 30 ημερών. Τα εγκεκριμένα τιμολόγια γνωστοποιούνται στους δήμους, στην πολιτική αρχή και σε σχετικά επιμελητήρια εντός 7 ημερών, μετά από αυτό το χρονικό διάστημα τίθενται σε λειτουργία. Αν η δημοτική ή πολιτική αρχή δεν εγκρίνει τα νέα τιμολόγια, μπορούν να ζητήσουν μέσα σε 15 μέρες την επανεξέταση των ναύλων από μια επιτροπή σχηματισμένη από έναν πολιτικό διαχειριστή ή τον βοηθό του, ένα μέλος του επιμελητηρίου και ένα μέλος της ένωσης. Η επιτροπή παίρνει τις αποφάσεις με βάση την αρχή της πλειοψηφίας. Αν η επιτροπή δεν συμφωνεί με τα τιμολόγια τότε αυτά καταργούνται. Τα μέλη που τα αφορά μπορούν να κάνουν έφεση στα εμπορικά δικαστήρια μέσα σε 10 ημέρες εναντίον της απόφασης της επιτροπής .Η  απόφαση του δικαστηρίου δεν εφεσιβάλλεται.

Το άρθρο 62 προβλέπει επίσης ότι αυτές οι τιμές δείχνουν το μέγιστο όριο που μπορεί να χρησιμοποιηθεί. Μάλιστα αυτό το θέμα σχετικά με τις μέγιστες τιμές έχει προστεθεί στο νόμο ως αποτέλεσμα της γνώμης της Τουρκικής αρχής ανταγωνισμού, η οποία στάλθηκε κατά την διάρκεια του σχεδιασμού του νόμου πάνω στις επαγγελματικές οργανώσεις εμπόρων και βιοτεχνών το 2004.

Η Τουρκική αρχή ανταγωνισμού δεν έχει ασχοληθεί με αυτόν τον τομέα άμεσα σε καμιά από τις έρευνες της ως τώρα.

 

Παράρτημα 1

Τουρκική συνομοσπονδία εμπόρων και βιοτεχνών

 

Τομεακές επαγγελματικές ομοσπονδίες

 

Ενώσεις εμπόρων και βιοτεχνών

Ομοσπονδία τούρκων επαγγελματιών οδηγών και αυτοκινητιστών

Ομοσπονδία τούρκων υποδηματοποιών

 

Ομοσπονδία τούρκων ραφτών

Ομοσπονδία τούρκων ηλεκτρολόγων

 

Ομοσπονδία τούρκων παραγωγών μετάλλων

Επιμελητήρια εμπόρων και βιοτεχνών

Ομοσπονδία τούρκων παντοπωλών

Ομοσπονδία τούρκων ξυλουργών

 

 

Ομοσπονδία τούρκων κομμωτών

 

Ομοσπονδία τούρκων ιδιοκτητών καφετεριών

Τουρκική ομοσπονδία κρεοπωλών

Τούρκικη ομοσπονδία εστιατορίων και ζαχαροπλαστείων

Έμποροι και βιοτέχνες

Τούρκικη ομοσπονδία οπωροπωλών

 

 

Τουρκική συνομοσπονδία εμπόρων και βιοτεχνών

Η τουρκική συνομοσπονδία εμπόρων και βιοτεχνών  είναι ένας οργανισμός που έχει δημιουργηθεί για να θέτει και να ρυθμίζει οικονομικούς και κοινωνικούς σχηματισμούς  της κοινωνίας η οποία προήλθε από  την εμπορική συντεχνία που είχε σχηματιστεί το 12ο αιώνα. Αυτή τη στιγμή έχει μια οργανωτική βάση σε εθνικό επίπεδο που αποτελείται από 13 επαγγελματικές ομοσπονδίες (μία εκ των οποίων είναι «η τουρκική επιχειρηματική ομοσπονδία οδηγών και αυτοκινητιστών»). Επιπλέον, αποτελεί τη μεγαλύτερη επαγγελματική οργάνωση διαθέτοντας δημόσια περιουσία που αντιπροσωπεύει  σχεδόν 1,8 εκατομμύρια εμπόρους και βιοτέχνες που δουλεύουν σε τομείς παραγωγής και παροχής υπηρεσιών. Όλοι οι διευθυντές ορίζονται στις θέσεις τους μέσω δημοκρατικών εκλογών που διεξάγονται από τα μέλη της και διευθύνεται από ένα διοικητικό συμβούλιο που αποτελείται από 15 άτομα.  Η συνομοσπονδία διασφαλίζει τα συμφέροντα των μελών της και εκπροσωπεί εμπόρους και βιοτέχνες τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό της Τουρκίας. Διατηρεί τις δραστηριότητες της παίρνοντας όλα τα κατάλληλα μέτρα όπου είναι αναγκαίο προκειμένου να εξασφαλίσει την ακεραιότητα ανάμεσα στα επιμελητήρια, τις ενώσεις και τις ομοσπονδίες των συνδεδεμένων εμπόρων και βιοτεχνών. Επιμελητήρια εμπόρων και βιοτεχνών είναι αυτά τα επιμελητήρια που έχουν ιδρυθεί σε κάθε περιφέρεια και επαρχία από την εσωτερική συνεργασία τουλάχιστον 500 ενεργών βιοτεχνών και εμπόρων που έχουν ενωθεί και ασκούν το ίδιο επάγγελμα. Δραστηριοποιούνται σε αντικείμενα που αφορούν στη διασφάλιση του συμφέροντος των μελών της και διασφαλίζουν την πρόοδο του τομέα δραστηριοτήτων τους.

ΚΑΙΡΟΣ