fb  ut  Satataxi RSS Feed

    
    
    

Οι προτάσεις του ΣΑΤΑ για τα προβλήματα του κλάδου των ταξί που χρήζουν άμεσης νομοθετικής ρύθμισης

Οι προτάσεις του ΣΑΤΑ για τα προβλήματα του κλάδου των ταξί που χρήζουν άμεσης νομοθετικής ρύθμισης

Ο υπουργός Μεταφορών Κ. Καραμανλής παρέλαβε σήμερα τις προτάσεις του ΣΑΤΑ για τα προβλήματα του κλάδου των ταξί που χρήζουν άμεσης νομοθετικής ρύθμισης. Υπενθυμίζουμε ότι πολύ σύντομα το Υπουργείο θα καταθέσει στην Βουλή σχέδιο νόμου που θα περιλαμβάνει διατάξεις για τις επιβατικές μεταφορές και το ταξί. Τις επόμενες μέρες θα έχουμε απάντηση για όλες τις προτάσεις, τις οποίες θεωρούμε σημαντικές και άρρηκτα συνδεδεμένες μεταξύ τους.

Αναλυτικά οι προτάσεις μας:

1. Αναπροσαρμογή προκαθορισμένης τιμής για την διαδρομή Αεροδρόμιο Αθηνών – Κέντρο πόλης από 40 ευρώ σε 45 ευρώ (τιμολόγιο 1) και από 55 ευρώ σε 60 ευρώ (τιμολόγιο 2). Επαναφορά της διάταξης για το Δώρο Χριστουγέννων των ταξί με τους ίδιους όρους που ίσχυαν.

2. Ένα χρόνο παράταση στην αντικατάσταση αυτοκινήτου για όσα αυτοκίνητα δεν έχουν πάρει καμία παράταση έως σήμερα και λήγουν στις 31-12-2022. Ένα χρόνο παράταση θα δοθεί και σε αυτά που λήγουν έως και τις 31-12-2023.

3. Νομοθετική ρύθμιση για την ειδική άδεια. Με την ρύθμιση αυτή θα πρέπει να αντιμετωπίζεται το κώλυμα χορήγησης ή ανανέωσης της ειδικής άδειας Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτου, όταν από το πιστοποιητικό ποινικού μητρώου δικαστικής χρήσης για την απόδειξη της συνδρομής της περ.γ’ της παρ.2 του άρθρου 95 του ν.4070/2012 (Α82), προκύπτουν αδικήματα του άρθρου 100 του ν.4070/2012

4. Ελεύθερη διέλευση στις λεωφορειολωρίδες για τα έμφορτα ταξί της Αθήνας.

5. Νομοθετική ρύθμιση για την απώλεια αμετάκλητης ανάκλησης ιδανικού μεριδίου ΕΔΧ.

Το άρθρο 45 του ν.4850/2021 ρυθμίζει το θέμα της απώλειας και της αμετάκλητης ανάκλησης ιδανικού μεριδίου που απωλέσθη λόγω αποποίησης της κληρονομίας, σε αντικατάσταση του άρθρου 4 του ν.δ.1061/1971.

Η ρύθμιση που προβλέπει η περ.γ’ της παρ.1 του άρθρου 4 του ν.δ.1061/1971 που αντικαταστάθηκε, είναι αδύνατον να εφαρμοστεί, διότι τα πρόσωπα που πρέπει να αποποιηθούν την κληρονομιά φθάνουν μέχρι την πέμπτη τάξη του θανόντος, γεγονός που καθιστά δυσχερή ως απαγορευτική την δυνατότητα παραχώρησης του δικαιώματος.

Για να γίνει επίλυση του προβλήματος απαιτείται να γίνει νομοθετική ρύθμιση η οποία να ορίζει ότι: «το ιδανικό μερίδιο επί δικαιώματος άδειας κυκλοφορίας δημόσιας χρήσης που απωλέσθη λόγω αποποίησης κληρονομιάς, να παραχωρείται με απόφαση του Περιφερειάρχη στα λοιπά πρόσωπα που διατηρούν αυτή μέχρι τους κληρονόμους της δεύτερης τάξης και αν δεν υπάρχουν τέτοια πρόσωπα στον ιδιοκτήτη ή στους συνιδιοκτήτες του αποθανόντος, κατά ποσοστό ανάλογο με τη συμμετοχή καθενός από αυτούς επί του υπολοίπου της άδειας».

6. Άρση της υποχρεωτικότητας ταξινόμησης νέων αυτοκινήτων Ταξί μόνο μηδενικών ρύπων από το 2026. Η πρόταση του ΣΑΤΑ είναι να μετατεθεί αυτή η υποχρέωση για το 2035.

7. Δημιουργία δημόσιας εφαρμογής κράτησης ταξί χωρίς χρεώσεις για τους χρήστες και τους οδηγούς (στα πρότυπα της Γαλλίας Le taxi και της Καταλανίας).

8. Για επταθέσια-εννιαθέσια ταξί : Το ΣΑΤΑ έχει εκφράσει με υπόμνημα που κατατέθηκε στις 25/05/2022 τις θέσεις του για το συγκεκριμένο ζήτημα. Θέλουμε πλήρη εφαρμογή της νομοθεσίας για τα Ε.Ι.Χ και πλήρη έλεγχο για την υποκλοπή έργου που υφίσταται το ταξί. Με αυτά τα δεδομένα θα είναι εφικτή η ελεύθερη αντικατάσταση συμβατικού ΕΔΧ Ταξί σε 7θέσιο-9θέσιο χωρίς περιορισμούς και χωρίς ποσόστωση για όλους τους επαγγελματίες αυτοκινητιστές ταξί της Αττικής. Σε ότι αφορά το τιμολόγιο η πρότασή μας έχει ως εξής:

- Πτώση σημαίας : 5,00 ευρώ

- Ελάχιστη μίσθωση : 10,00 ευρώ

- Επιπλέον Χρέωση 5,00 ευρώ ανά επιβάτη (από το πέμπτο άτομο και μετά)

9. Άμεση εφαρμογή της απόφασης του υπουργείου Οικονομικών (Παπανάτσιου) για την είσπραξη του κομίστρου.

Η πρόταση του ΣΑΤΑ για την τροποποίηση της νομοθεσίας για τα Ε.Ι.Χ

Το ΣΑΤΑ όπως είχε δεσμευτεί στην τελευταία συνάντηση με τον υπουργό Μεταφορών κ. Καραμανλή κατέθεσε σήμερα τις προτάσεις του για τη νομοθεσία των Ε.Ι.Χ. Οι προτάσεις αυτές αποσκοπούν στον διακριτό διαχωρισμό των δύο υπηρεσιών και στην εύρυθμη λειτουργία του τομέα των επιβατικών μεταφορών στην χώρα μας. Το ΣΑΤΑ προτείνει:

1. Πληθυσμιακή αναλογία. Αριθμός αδειών Ε.Ι.Χ συνδεδεμένος με τον αριθμό των αδειών ταξί ανά έδρα (1/30). Σήμερα ο αριθμός αυτός είναι ανεξέλεγκτος.

2. Όλες οι διαδρομές των Ε.Ι.Χ να είναι προπληρωμένες (αυστηρά με 3ωρη ελάχιστη μίσθωση-ελάχιστη χρέωση 120 ευρώ και κατάργηση κάθε παραθύρου, π.χ ολική μίσθωση) αποκλειστικά και μόνο μέσω ηλεκτρονικών συναλλαγών. Η εξοφλητική απόδειξη πρέπει να είναι διαθέσιμη σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή.

3. Τα οχήματα 7-9 θέσεων που μπορούν να χρησιμοποιούνται ως Ε.Ι.Χ να είναι αμιγώς ηλεκτρικά.

4. Το όριο ηλικίας των οχημάτων δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 7 έτη.

5. Η πλατφόρμα για τις συμβάσεις των Ε.Ι.Χ που λειτουργεί με ευθύνη του Υπουργείου Μεταφορών να είναι συνδεδεμένη με την ΑΑΔΕ.

6. Όχημα που εντοπίζεται από τις ελεγκτικές αρχές να εκτελεί μεταφορικό έργο χωρίς να έχει αναρτήσει την σύμβαση στην ηλεκτρονική πλατφόρμα να επιφέρει πρόστιμο 6.000 ευρώ, να ακινητοποιείται και να κατάσχεται μέχρι την αποπληρωμή του προστίμου.

7. Σε περιοχές με έντονη τουριστική κίνηση και δυσαναλογία μεταξύ ΤΑΞΙ-Ε.Ι.Χ (π.χ Μύκονος) να εκδίδονται από το Υπουργείο Μεταφορών εποχιακές άδειες Ε.Δ.Χ Ταξί για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα.

8. Οι πινακίδες των Ε.Ι.Χ να είναι όλες ομοιόμορφες και τα οχήματα αυτά να φέρουν ευδιάκριτα χαρακτηριστικά όπως για παράδειγμα μία κάθετη γραμμή στις πόρτες του αυτοκινήτου, για να είναι ευκολότερος ο έλεγχος από τις αρχές.

9. Απαραίτητη προϋπόθεση για την έκδοση άδειας Ε.Ι.Χ με οδηγό είναι:

Α. Ιδιόκτητο αυτοκίνητο όχι μικρότερο από 2.400 κ.ε και μήκος όχι μικρότερο από 4,75 μέτρα.

Β. Λειτουργία της επιχείρησης στον τομέα του τουρισμού ή της ενοικίασης αυτοκινήτων τουλάχιστον μία τριετία.

ΚΑΙΡΟΣ