fb  ut  Satataxi RSS Feed

    
    
    

ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ

 

ΜΕΧΡΙ και 30/06/2010 περνάμε από τον ταξιμετρά  για να προσθέσει το Φ.Π.Α. 11%  που θα εισπράττουμε από 1/7/2010  και να γίνει ο έλεγχος της ταμειακής μηχανής

Από 1/7/2010 φυλάμε τα ημερήσια Ζ και παίρνουμε αποδείξεις η τιμολόγια  για όλα τα έξοδα και τα φυλάμε για καταχώρηση στο βιβλίο εσόδων εξόδων .

Η θεώρηση των βιβλίων  γίνεται  το χρονικό διάστημα από 1/7/2010  στην εφορία όπου υποβάλλει ο καθένας τη δήλωση εισοδήματος.

Προσοχή. Μην πάτε την τελευταία στιγμή γιατί ο συνωστισμός στις εφορίες θα δημιουργήσει πρόβλημα στον καθένα.

 

Για την θεώρηση των βιβλίων χρειάζονται.

1.ΣΦΡΑΓΙΔΑ με τα στοιχεία.  ΕΠΙΘΕΤΟ ΟΝΟΜΑ   ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΕΚΜΕ/ΣΗ ΤΑΞΙ ΤΑ………….

ΔΝΣΗ …………Τ.Κ. ….. …. ΤΗΛΕΦ…………

Α.Φ.Μ……………………… ΔΟΥ…………….

2.ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑ  ΑΠΟ ΤΟΝ  Ο.Α.Ε.Ε. (Υπηρεσιακό σημείωμα για θεώρηση στοιχείων του Κ.Β.Σ.)

Ο Συνταξιούχος ζητάει από τον ΟΑΕΕ βεβαίωση μη οφειλής και την πηγαίνει στην εφορία

3.ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑ ΑΠΟ ΤΟ Ι.Κ.Α. Σε περίπτωση που κάποιος δεν έχει απασχολήσει οδηγό υποβάλλει στην εφορία υπεύθυνη δήλωση και δεν χρειάζεται ασφαλιστική ενημερότητα από το ΙΚΑ .

ΠΡΟΣΟΧΗ όσοι έχουν τυχόν οφειλές στο Ι.Κ.Α. η στον Ο.Α.Ε.Ε., μέχρι 6.000 ευρώ μπορούν να λάβουν βεβαίωση οφειλής και να θεωρήσουν  τα βιβλία  διαφορετικά πρέπει να κάνουν διακανονισμό.

ΑΠΟ τον Ο.Α.Ε.Ε. προς το τέλος της περυσινής χρονιάς λάβαμε σημείωμα για θεώρηση στοιχείων του Κ.Β.Σ. και το σημείωμα αυτό αφού το έχουμε πάμε στην εφορία.

ΕΑΝ ΖΗΤΗΘΕΙ ΑΠΟ ΕΦΟΡΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ  να γνωρίζετε

ότι δεν είναι υποχρεωτική η εγγραφή και δεν πηγαίνουμε στα επιμελητήρια.

ΘΕΩΡΟΥΜΕ

1.  Το βιβλίο εσόδων εξόδων

2. Ένα αριθμημένο ΤΡΙΠΛΟΤΥΠΟ  ΜΠΛΟΚ αποδείξεων εισπράξεων το οποίο χρησιμοποιούμε όταν δίνεται η φορολογική μνήμη για αντικατάσταση η  βλάβη .

3.   Όσοι έχουν συμβάσεις  θεωρούν και Τ.Π.Υ. (εάν έχουν θεωρημένο ισχύει).

4.   Το βιβλιαράκι της ταμειακής μηχανής αν δεν είναι θεωρημένο και να γνωρίζεται ότι φυλάσσεται εντός του αυτοκινήτου για επίδειξη σε έλεγχο.

 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ

Από 1/7/2010  όλες οι εισπράξεις  της μηχανής  (Ζ) και παραστατικών του Κ.Β.Σ.  τυχόν αποδείξεις η τιμολόγια (που εκδίδονται σε αντικατάσταση αποδείξεων της ταμειακής) είναι μικτά έσοδα

 

Από 1/7/2010 χειρόγραφες αποδείξεις που δεν είναι θεωρημένες από την εφορία δεν επιτρέπονται και τυχόν έκδοση  τέτοιων αποδείξεων αποτελεί φορολογική παράβαση.

Προσοχή οι φορολογικές παραβάσεις επισύρουν πρόστιμα και κυρώσεις και πρέπει να   επιδεικνύουμε ιδιαίτερη επιμέλεια.

Από το σύνολο των εισπράξεων (μικτά έσοδα) αφαιρούνται όλες οι δαπάνες:

Καύσιμα – σέρβις – ανταλλακτικά – τυχόν συνδρομές σε ράδιο ταξί – ασφάλεια του οχήματος –τέλη κυκλοφορίας και γενικώς ότι έχει σχέση  με τη λειτουργία του οχήματος.

Επίσης 2% επί των εισπράξεων  περνάνε στα έξοδα χωρίς παραστατικά ως μη εισπραχθέντα.

Στο τέλος αφαιρούνται και οι εισφορές στον ΟΑΕΕ.

Αυτός που απασχολεί οδηγό θα περνάει στα έξοδά του και τα έξοδα του οδηγού.

Για όλες τις δαπάνες παίρνουμε τιμολόγια η αποδείξεις  παροχής υπηρεσιών για την εργασία σε συνεργεία που  αναγράφουν το Α.Φ.Μ.  του καθενός .

Για να γίνεται πιο εύκολα η δουλειά καλό είναι να βάζετε  καύσιμο στο ίδιο βενζινάδικο και κάθε μέρα να παίρνεται Δ.Α.  ΜΕΤΡΗΤΟΙΣ και στο τέλος του μήνα ΕΝΑ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ όπου θα καρφιτσώνεται πίσω όλα τα δελτία αποστολής για να γίνεται μία εγγραφή στο βιβλίο εξόδων.

Σε περίπτωση που τα βενζινάδικα δεν εκδίδουν τιμολόγια να γνωρίζεται ότι και οι αποδείξεις που εκδίδουν περνάνε κανονικά στα έξοδα.

Στις 30/06/2010 κρατάμε το τελευταίο Ζ και από εκεί κα πάνω φυλάμε κάθε Ζ της ημέρας  στο αρχείο μας.

Στο τέλος κάθε μήνα εκδίδουμε από τη μηχανή ένα συγκεντρωτικό Ζ από το πρώτο  Ζ του κάθε μήνα μέχρι και το τελευταίο Ζ και το παραδίδουμε στο λογιστή μαζί με τα τιμολόγια δαπανών και τις αποδείξεις εξόδων για να γίνει η εγγραφή στο βιβλίο.

Η κάθε μηχανή  στο εγχειρίδιο λειτουργίας γράφει πως γίνονται από εμάς οι συγκεντρωτικές αναφορές φορολογικής μνήμης και πρέπει ο καθένας να το μάθει για να κάνει τη δουλειά του.

Ενεργώντας κατ ΄αυτόν τον τρόπο περιορίζουμε τη γραφειοκρατία και την πολύ δουλειά και τα πράγματα γίνονται απλά.

Η εγγραφή στο βιβλίο – εσόδων εξόδων  γίνεται μία φορά το μήνα  και γίνονται τόσες εγγραφές όσα είναι και τα παραστατικά.

Οι αποσυνδέσεις που καταγράφονται στα Ζ λόγω διακοπής τροφοδοσίας δεν αποτελούν φορολογική παράβαση.

Οι αποσυνδέσεις του φορολογικού μηχανισμού  που καταχωρούνται στο βιβλίο συντήρησης της ταμειακής μηχανής από τον ταξιμετρά  και καταγράφονται στα Ζ δεν αποτελούν φορολογική παράβαση.

Αποσυνδέσεις φορολογικής μνήμης μη καταχωρημένες είναι φορολογική παράβαση και ισχύουν οι γενικές διατάξεις φορολογίας.

Σε κάθε περίπτωση ιδιωτικού συμφωνητικού  η συμβολαιογραφικής πράξης παραχώρησης  της εκμετάλλευσης το έγγραφο για να είναι σε ισχύ κατατίθεται στην εφορία.

Ιδιοκτήτης με ποσοστά η ακέραια μερίδια σε διαφορετικά αυτοκίνητα θεωρεί ένα βιβλίο εσόδων εξόδων όπου καταχωρεί όλες τις εισπράξεις από όλες τις ταμειακές μηχανές και όλα τα έξοδα βάσει των παραστατικών.

Ιδιοκτήτης ταξί που έχει και άλλη δραστηριότητα και έχει θεωρημένο βιβλίο κάνει γνωστοποίηση στην εφορία και δεν θεωρεί και νέο βιβλίο.

ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΟΥΝ.

1. ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ 100% που εργάζεται μόνος του .

Τα πράγματα είναι απλά. Έσοδα μείον όλα τα έξοδα.

2. ΔΥΟ συνιδιοκτήτες με ποσοστό 50% έκαστος.

Ο κάθε ένας θεωρεί το δικό του βιβλίο εσόδων εξόδων ( δεν κάνουν σε καμία περίπτωση κοινωνία) και συγκεντρώνει τα δικά του  ημερήσια Ζ και τα δικά του παραστατικά δαπανών βάσει ποσοστού ιδιοκτησίας η της ειδικής γραπτής  συμφωνίας αν υπάρχει η οποία και κατατίθεται στην εφορία.

Σε  κάθε περίπτωση δαπάνης  όπως  αγοράς αυτοκινήτου η σε αγορά ανταλλακτικών η σε συνεργεία κ.λ.π. ο κάθε ένας παίρνει το δικό του τιμολόγιο για το   ποσόν που του αναλογεί. (Π.Δ. 186/1992 Κ.Β.Σ.    ΕΓΚΎΚΛΙΟΣ 1039831/23/20-4-2006)

3. ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ 100% ΜΕ ΟΔΗΓΟ ΜΙΣΘΩΤΟ.

Κανένας δεν υπογράφει  τέτοια  σύμβαση γιατί είναι πρακτικά ανεφάρμοστη. Ούτε το έργο ελέγχεται ούτε αν ο οδηγός εργάζεται μπορεί να ελεγχθεί και φυσικά δεν μπορούν  να ελεγχθούν οι εισπράξεις και μια σειρά από άλλα πράγματα.

Για την περίπτωση αυτή ο καθένας θα ενημερωθεί από το λογιστή του.

4. ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ 100% με οδηγό με τη συνηθισμένη σχέση (βάρδια) όπως γίνεται κατά κύριο λόγο. Ο οδηγός Αμείβεται με απόδειξη επαγγελματικής δαπάνης.

Ο ιδιοκτήτης όταν κλείνει βγάζει το δικό του Ζ και ο οδηγός όταν σχολάσει βγάζει επίσης καινούργιο Ζ προκειμένου να βρίσκεται η οικονομική συνεργασία και στο τέλος του μήνα ο ιδιοκτήτης από το σύνολο των εισπράξεων του οδηγού αφαιρεί τις βάρδιες τα καύσιμα που αναλογούν τις εισφορές ΙΚΑ και δίνει απόδειξη επαγγελματικής Δαπάνης στον οδηγό για το υπόλοιπο ποσόν που είναι και η αμοιβή του οδηγού.

Από το ποσόν της αμοιβής παρακρατείται φόρος 10% και αποδίδεται στην εφορία κάθε δίμηνο με επί πλέον κράτηση 3,6% υπέρ ΟΓΑ.

Στο τέλος του έτους ο ιδιοκτήτης δίνει στον οδηγό βεβαίωση αμοιβών  και το ποσόν που αποδόθηκε στην εφορία συμψηφίζεται με την φορολογική  δήλωση του οδηγού και εάν ο οδηγός έχει λάβει μέχρι 12.000 ευρό ο φόρος τού  επιστρέφεται.

Το συμφωνητικό στην περίπτωση αυτή κατατίθεται στη ΔΟΥ.

5. ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ 100% η 50%   που νοικιάζει το ταξί σε οδηγό.

Στην περίπτωση αυτή βάσει του συμφωνητικού ο ιδιοκτήτης δίνει θεωρημένο ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ για το ενοίκιο που εισπράττει και ο ενοικιαστής του αυτοκινήτου οδηγός  πηγαίνει στην εφορία και θεωρεί δικό του βιβλίο εσόδων εξόδων και γυρίζει την ταμειακή στο όνομά του για όσο διάστημα εργάζεται.

6. ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ η ΣΥΝΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ που νοικιάζει το αυτοκίνητό του στον συνιδιοκτήτη η σε άλλον ιδιοκτήτη βάσει συμφωνητικού.

Ο ΙΔΙΟΚΤΉΤΗΣ ΕΚΜΙΣΘΩΤΗΣ  Δίνει στο νέο εκμεταλλευτή θεωρημένο στοιχείο του Κ.Β.Σ. (Τ.Π.Υ.) για το ενοίκιο που εισπράττει και ο εκμεταλλευτής ΜΙΣΘΩΤΗΣ το περνάει στα  έξοδά του.

Σε όλες τις περιπτώσεις παραχώρησης της εκμετάλλευσης (ενοίκιο) στο τιμολόγιο που εκδίδει ο ιδιοκτήτης προς τον εκμεταλλευτή  μπαίνει Φ.Π.Α. 23% το οποίο αποδίδεται στην εφορία.

ΓΙΑ ΤΟ ΣΑΤΑ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                      Ο Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΘΥΜΙΟΣ ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ                        ΚΩΝ/ΝΟΣ ΔΗΜΟΣ

 

Για έγκυρη και υπεύθυνη πληροφόρηση   Σ.Α.Τ.Α. www.satataxi.gr

ΚΑΙΡΟΣ