fb  ut  Satataxi RSS Feed

    
    
    

Όλο το κυβερνητικό έργο για τα ταξί χώρεσε σε ένα άρθρο

 

Κατατέθηκε σήμερα από το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων σχέδιο νόμου το οποίο περιλαμβάνει ένα άρθρο για τα ταξί και άλλο ένα για τα Ε.Ι.Χ. Πρόκειται για διατάξεις που ήταν στο νομοσχέδιο του Υπουργείου Μεταφορών για το οποίο είχε προηγηθεί δημόσια διαβούλευση. Με αυτό το νομοσχέδιο ολοκληρώνεται το νομοθετικό έργο της κυβέρνησης στον τομέα των μεταφορών. Απολογισμός;

Τέσσερα ολόκληρα χρόνια απόλυτης αδιαφορίας, εγκατάλειψης και συνειδητής πολεμικής προς τον κλάδο μας. Καμία διάθεση προστασίας του δημόσιου χαρακτήρα των υπηρεσιών ταξί. Καμία διάθεση να διορθωθεί ή να βελτιωθεί το υφιστάμενο νομοθετικό πλαίσιο. Ακόμη και την διάταξη για τις ειδικές άδειες την απέσυραν για να δυσκολέψουν ακόμη περισσότερο την δουλειά του ταξιτζή.

Το Υπουργείο Μεταφορών οφείλει μια εξήγηση –που δεν θα τη δώσει ποτέ- στους συναδέλφους των Περιφερειών Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης, Βορείου Αιγαίου, Δυτικής Ελλάδας, Δυτικής Μακεδονίας, Ηπείρου, Θεσσαλίας, Κεντρικής Μακεδονίας, Πελοποννήσου και Στερεάς Ελλάδος. Τους εξαίρεσε από την δυνατότητα ταξινόμησης 7θέσεων και 9θέσεων οχημάτων ταξί. Οι άριστες σχέσεις με την κυβέρνηση που επικαλέστηκε τόσες φορές η Ομοσπονδία, τελικά ήταν περιορισμένης και όχι εθνικής εμβέλειας.

Προβλέπει επίσης το νομοσχέδιο, την αντικατάσταση οχημάτων με 7θέσια-9θέσια (στις υπόλοιπες περιφέρειες) και με μεταχειρισμένα οχήματα έως τριών ετών. Το ΕΔΧ Ταξί πρέπει να είναι ή καινούριο ή τριετίας. Οι προϋποθέσεις για ταξινόμηση αντίστοιχου Ε.Ι.Χ. είναι ένα αυτοκίνητο κατηγορίας EURO5 ή μεταγενέστερης και ηλικίας μέχρι 10 ετών για κλειστού τύπου εφόσον η ημερομηνία της 1ης άδειας κυκλοφορίας δεν διαφέρει πάνω από 1 έτος από την ημερομηνία κατασκευής. Για το ταξί ακραίοι περιορισμοί, για τα ενοικιαζόμενα με οδηγό απεριόριστες διευκολύνσεις.

Προς Θεού όμως. Μην τα επικοινωνήσουμε αυτά. Μην διαταραχτούν οι άριστες σχέσεις με την κυβέρνηση…

Το ΣΑΤΑ δεν θα σταματήσει να παλεύει και να πιέζει για τα αιτήματα του κλάδου. Θεωρούμε το συγκεκριμένο νομοσχέδιο απόλυτη κοροϊδία, σαφέστατη απόδειξη αποστροφής για την δουλειά χιλιάδων επαγγελματιών και ξεκάθαρη πρόθεση να στηριχτεί η αγορά των ενοικιαζομένων με οδηγό σε βάρος του ταξί.

Τα δύο άρθρα του νομοσχεδίου:

Αντικατάσταση Ε.Δ.Χ. ΤΑΞΙ αυτοκινήτων με επιβατηγά αυτοκίνητα από έξι (6) έως εννέα (9) θέσεων –

Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 68 ν. 4850/2021

1. Η παρ. 1 του άρθρου 68 του ν. 4850/2021 (Α’ 208) τροποποιείται α) στο εισαγωγικό εδάφιο ως προς το τοπικό πεδίο εφαρμογής, β) στην περ. α) με την προσθήκη πρόβλεψης για αντικατάσταση οχημάτων και με μεταχειρισμένα οχήματα έως τριών ετών και η παρ. 1 διαμορφώνεται ως εξής:

«1. Επιτρέπεται η αντικατάσταση κυκλοφορούντων Ε.Δ.Χ. ΤΑΞΙ αυτοκινήτων, τα οποία έχουν ως έδρα διοικητική μονάδα που ανήκει στις Περιφέρειες Αττικής, Νοτίου Αιγαίου, Ιονίων Νήσων, Κρήτης και στην Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας με επιβατηγά αυτοκίνητα από έξι (6) έως εννέα (9) θέσεων, τα οποία φέρουν ταξίμετρο, υπό τις εξής προϋποθέσεις:

α) τα επιβατηγά οχήματα να είναι καινούργια ή μεταχειρισμένα έως τριών (3) ετών από την αρχική θέση αυτών σε κυκλοφορία στην Ελλάδα ή διεθνώς,

β) τα οχήματα τα οποία τίθενται σε κυκλοφορία σύμφωνα με την παρούσα, να μην δύνανται να αντικατασταθούν ξανά με οχήματα πέντε (5) θέσεων πριν από την παρέλευση πενταετίας από την ημερομηνία θέσης αυτών σε κυκλοφορία.».

Ρυθμίσεις ζητημάτων Ε.Ι.Χ. με οδηγό - Τροποποίηση περ. 1 υποπαρ. Η2 παρ. Η άρθρου πρώτου ν.4093/2012

1. Στην περ. 1 της υποπαρ. Η2 της παρ. Η του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 (Α’ 222): α) στο πρώτο εδάφιο τροποποιείται η ελάχιστη διάρκεια της σύμβασης από έξι σε τρεις ώρες, β) στο τέλος του δευτέρου εδαφίου προστίθεται η φράση «συμπεριλαμβανομένης της θέσης του οδηγού», γ) προστίθενται εδάφια τρίτο και τέταρτο και η περ. 1 διαμορφώνεται ως εξής:

«1. Επιτρέπεται στα τουριστικά γραφεία και στα γραφεία ενοικιάσεως αυτοκινήτων, όπως ορίζονται στις παραγράφους 4 και 5 του άρθρου 2 του ν. 2160/1993 (Α` 118), και σε εταιρείες και συνεταιρισμούς Επιβατηγών Δημόσιας Χρήσης Αυτοκινήτων, που έχουν συσταθεί σύμφωνα με το άρθρο 6 του ν. 3109/2003 (Α` 38) και το άρθρο 87 του ν. 4070/2012 (Α` 82), η ολική εκμίσθωση με οδηγό μέσω προκρατήσεως με αντίστοιχη σύμβαση ελάχιστης διάρκειας τριών (3) ωρών, Επιβατηγών Ιδιωτικής Χρήσης (ΕΙΧ) αυτοκινήτων απαγορευομένης της μεταφοράς επιβατών με κόμιστρο με τα αυτοκίνητα αυτά. Στα ιδιόκτητα μεταφορικά μέσα περιλαμβάνονται επίσης τα κάθε είδους τροχοφόρα επιβατηγά οχήματα τύπου mini bus έως 9 θέσεων, συμπεριλαμβανομένης της θέσης του οδηγού. Ειδικά για τα νησιά της χώρας, πλην της Κρήτης και της Εύβοιας, και για την περίοδο από την 1η Απριλίου έως και την 31η Οκτωβρίου κάθε έτους, η ελάχιστη διάρκεια της σύμβασης ολικής εκμίσθωσης με οδηγό μέσω προκρατήσεως ορίζεται σε μισή ώρα. Με απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών δύναται να καθορίζονται τα αναγκαία ζητήματα για την εφαρμογή του τρίτου εδαφίου.».

Ντροπή και στην κυβέρνηση και σε όσους υποστήριξαν και δεν ενοχλούνται από αυτό το νομοθετικό τερατούργημα.

 

 

ΚΑΙΡΟΣ