fb  ut  Satataxi RSS Feed

    
    
    

ΡΥΘΜΙΣΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΕΠΙΒΑΤΗΓΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ

2.  Ιδιοκτήτης Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτου είναι κάθε φυσικό πρόσωπο ή εταιρεία και συνεταιρισμός συσταθέντα κατά το άρθρο 87 του παρόντος νόμου, που έχουν στην κυριό-τητά τους ή που έχουν αγοράσει με τον όρο παρακράτη­σης της κυριότητας από τον πωλητή μέχρι την αποπλη­ρωμή του τιμήματος, ολόκληρο ή ιδανικό μερίδιο Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτου.

3.  Οδηγός Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτου: Το φυσικό πρόσωπο που είναι υπεύθυνο για τη λειτουργία και οδήγηση αυ­τού, καθώς και για την παροχή εξυπηρέτησης, όπως αυ­τή καθορίζεται κάθε φορά και από τους κανονισμούς λει­τουργίας των Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων.

4.  Διαδρομή: Η ακολουθητέα πορεία του Ε.Δ.Χ. αυτο­κινήτου προς τον τόπο προορισμού που επιλέγει ο επι­βάτης. Η κάθε διαδρομή εκτελείται με καταβολή του προβλεπόμενου κομίστρου.

5.  Μισθωμένο Ε.Δ.Χ. αυτοκίνητο: Το αυτοκίνητο το ο­ποίο εκτελεί διαδρομή ύστερα από προηγηθείσα μίσθω­ση, με καταβολή του προβλεπόμενου ή συμφωνηθέντος, εφόσον πρόκειται για Ε.Δ.Χ. αυτοκίνητο ΕΙΔΜΙΣΘ, κομί­στρου. Η μίσθωση γίνεται από τον επιβάτη προσωπικά ή τηλεφωνικά ή μέσω ειδικού ραδιοδικτύου ταξί ή ηλε­κτρονικά ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο.

6.   Εναρξη –Τέλος διαδρομής ΤΑΞΙ: Η έναρξη της δια­δρομής του μισθωμένου Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτου ΤΑΞΙ προ­κειμένου να αρχίσει να υπολογίζεται το κόμιστρο δια­δρομής, καθώς και το τέλος αυτής, προσδιορίζονται ως εξής:

Α. Έναρξη διαδρομής:

α) Η εκκίνηση του Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτου ΤΑΞΙ: Όταν αυτό βρίσκεται εντός των διοικητικών ορίων της έδρας του, σημείο εκκίνησης είναι το σημείο παραλαβής του επιβά­τη. Όταν ο επιβάτης βρίσκεται εκτός των διοικητικών ο­ρίων της έδρας του Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτου ΤΑΞΙ, σημείο εκ­κίνησης είναι τα διοικητικά όρια της έδρας του Ε.Δ.Χ. αυ­τοκινήτου ΤΑΞΙ.

β) Η επιβίβαση του επιβάτη: Αυτή γίνεται μέσα ή έξω από τα διοικητικά όρια της έδρας του Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτου ΤΑΞΙ. Εάν ο επιβάτης βρίσκεται έξω από τα διοικητικά ό­ρια της έδρας του Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτου ΤΑΞΙ, τότε η εκκί­νηση του Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτου ΤΑΞΙ για την παραλαβή του επιβάτη, θα γίνει από τα διοικητικά όρια της έδρας του με τελικό προορισμό του επιβάτη την έδρα του Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτου ΤΑΞΙ.

Β. Τέλος διαδρομής: Η αποβίβαση του επιβάτη.

7.  Εναρξη - Τέλος διαδρομής Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτου ΕΙΔ­ΜΙΣΘ: Η έναρξη της διαδρομής του μισθωμένου Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτου ΕΙΔΜΙΣΘ, καθώς και το τέλος αυτής, προ­κειμένου να συμφωνηθεί το κόμιστρο διαδρομής, προσ­διορίζονται ως εξής:

Α. Έναρξη διαδρομής: Σημείο εκκίνησης είναι το ση­μείο παραλαβής του επιβάτη. Β. Τέλος διαδρομής: Η αποβίβαση του επιβάτη.

8.  Προμίσθωση: Η εκ των προτέρων μίσθωση Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων από φυσικό ή νομικό πρόσωπο, με σημείο επιβίβασης που βρίσκεται είτε εντός των ορίων της έ­δρας του Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτου είτε εκτός των ορίων αυτής και με σημείο αποβίβασης, αποκλειστικό, εντός των ο­ρίων της έδρας του Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτου. Η προμίσθωση για τα Ε.Δ.Χ. αυτοκίνητα ΕΙΔΜΙΣΘ είναι υποχρεωτική.

9.  Περιμετρική ζώνη: Τα όρια της περιοχής μέσα στην οποία για την παρεχόμενη εξυπηρέτηση από Ε.Δ.Χ. αυ­τοκίνητο ΤΑΞΙ εφαρμόζεται το τιμολόγιο 1 (μονή ταρίφα) και έξω από αυτήν το τιμολόγιο 2 (διπλή ταρίφα). Τα όρια αυτά είναι τα σημεία αλλαγής του τιμολογίου 1 σε τιμο­λόγιο 2.

 

10.  Ταξίμετρο: Η συσκευή που υπολογίζει αυτόματα και καταγράφει κάθε χρονική στιγμή το πληρωτέο για μεταφορά με Ε.Δ.Χ. αυτοκίνητο ΤΑΞΙ χρηματικό ποσό, ε­κτός από τις ειδικές επιβαρύνσεις που ισχύουν κάθε φο­ρά.

11.  Ετος αδειοδοτήσεως: το ημερολογιακό έτος εντός του οποίου διενεργείται διαδικασία αδειοδοτήσεως Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων σύμφωνα με τις διατάξεις του παρό­ντος νόμου.

 

ΚΑΙΡΟΣ