fb  ut  Satataxi RSS Feed

    
    
    

ΟΑΕΕ: ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΤΕΛΩΝ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗΣ

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ : 7

ΘΕΜΑ: «Αναπροσαρμογή των τελών καθυστέρησης».

Αναφορικά με το θέμα, θέτουμε υπόψη σας τα εξής:

Σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 15 του ΠΔ 258/05 «Όλων των ειδών οι καθυστερούμενες ασφαλιστικές εισφορές υπέρ του ΟΑΕΕ αναπροσαρμόζονται στο ύψος του ασφαλίστρου του χρόνου καταβολής τους και επιβαρύνονται με πρόσθετο τέλος 3% για τον πρώτο μήνα καθυστέρησης και 1% για κάθε επόμενο μήνα και μέχρι 120% συνολικά σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.6 του άρθρου 9 του ν.3232/2004 (48Α΄) όπως ισχύουν κάθε φορά σε συνδυασμό με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 56 του ν. 2676/1999 (ΦΕΚ 1 Α’)».

Με τη διάταξη του άρθρου 21 του Ν. 4075/2012 ορίζεται ότι : « Οι διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 27 του α.ν. 1846/1951, όπως αντικαταστάθηκαν τελικά με το άρθρο 9 παρ. 6 του ν. 3232/2004, αντικαθίστανται ως εξής: 1. Ασφαλιστικές εισφορές υπέρ του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, οι οποίες δεν καταβάλλονται εμπροθέσμως, επιβαρύνονται με πρόσθετο τέλος από την επόμενη ημέρα εκείνης κατά το οποίο έληξε η κατά νόμο προθεσμία καταβολής τους.
……………
Το ποσοστό του πρόσθετου τέλους ορίζεται σε 3% για το διάστημα καθυστέρησης που αντιστοιχεί στην επόμενη της προθεσμίας λήξης της προθεσμίας καταβολής και μέχρι το ημερολογιακό τέλος του μήνα αυτού και σε 1% για κάθε επόμενο μήνα και μέχρι 100% συνολικά. ………….»

Λαμβάνοντας υπόψη ότι σύμφωνα με την παρ.3 του άρθρου 56 του Ν. 2676/99 «………..Τα ποσοστά πρόσθετου τέλους εκπρόθεσμης καταβολής ασφαλιστικών εισφορών που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 27 του α.ν. 1846/1951, όπως ισχύουν κάθε φορά, εφαρμόζονται αναλόγως για όλους του Ασφαλιστικούς Οργανισμούς, αρμοδιότητας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. ……….», οι διατάξεις του άρθρου 21 έχουν εφαρμογή και στον ΟΑΕΕ.

Ως εκ τούτου από τη δημοσίευση του Ν. 4075/2012 (ΦΕΚ 89Α/11-4-2012) οι καθυστερούμενες ασφαλιστικές εισφορές υπέρ ΟΑΕΕ αναπροσαρμόζονται στο ύψος του ασφαλίστρου του χρόνου καταβολής τους και επιβαρύνονται με πρόσθετο τέλος 3% για τον πρώτο μήνα καθυστέρησης και 1% για κάθε επόμενο μήνα και μέχρι 100% συνολικά.

Του παρόντος να λάβουν γνώση ενυπόγραφα οι υπάλληλοι της Υπηρεσίας.
Η ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΟΑΕΕ
Γ. ΚΩΤΙΔΟΥ

ΚΑΙΡΟΣ