fb  ut  Satataxi RSS Feed

    
    
    

Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. Α 5790/575/24-04-2009 (Β ́ 756) απόφασης «Καθορισμός κομίστρου για Επιβατηγά Δημόσιας Χρήσης (Ε.Δ.Χ.) αυτοκίνητα»

Αριθμ. Α οικ. 39707/3690/2013 -ΦΕΚ – 2046 Β/22-8-2013

Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. Α 5790/575/24-04-2009 (Β΄ 756) απόφασης «Καθορισμός κομίστρου για Επιβατηγά Δημόσιας Χρήσης (Ε.Δ.Χ.) αυτοκίνητα», όπως τροποποιήθηκε με τις υπ’ αριθμ. Α οικ 17463/1654/22-04-2010 (Β΄ 566) και οικ Α 26853/2621/06-06-2013 (Β΄ 1505) όμοιές της.

 

 

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ

 

 

Έχοντας υπόψη:

1.Την παράγραφο 2 του άρθρου 105 του ν. 4070/2012 (ΦΕΚ Α΄ 82) «Ρυθμίσεις Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, Μεταφορών, Δημοσίων Έργων και άλλες διατάξεις».

2.Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα», όπως κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ Α΄ 98).

3.Τις διατάξεις του π.δ. 118/2013 (Α΄ 152) με το οποίο τροποποιείται το π δ. 85/2012 (Α΄ 141) και ιδρύεται το Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων.

4.Τις διατάξεις της υπ’ αριθμ. 329/03-07-2013 (Β΄ 1655) «Καθορισμός αρμοδιοτήτων Υφυπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων Μιχαήλ Παπαδόπουλου» κοινής απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων όπως ισχύει.

5.Την υπ’ αριθμ. Α 5790/575/24-04-2009 (Β΄ 756) απόφαση του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών «Καθορισμός κομίστρου για επιβατικά αυτοκίνητα δημόσιας χρήσης (Ε.Δ.Χ.) αυτοκίνητα» όπως ισχύει.

6.Την ανάγκη καθορισμού κομίστρου για διαδρομές Ε.Δ.Χ - ΤΑΞΙ αυτοκινήτων που αφορούν περιήγηση για τουριστικούς λόγους.

7. Το γεγονός ότι από τις ρυθμίσεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

1.Την τροποποίηση της υπ’ αριθμ. οικ Α 5790/575/24-04-2009 (Β΄ 756) απόφασης του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών, όπως αυτή τροποποιήθηκε με τις υπ’ αριθμ. Α οικ 17463/1654/22-04-2010 (Β΄ 566) και οικ Α 26853/2621/06-06-2013 (Β΄ 1505) όμοιές της περί του καθορισμού κομίστρου για Επιβατηγά Δημόσιας Χρήσης (Ε.Δ.Χ.) αυτοκίνητα, ως ακολούθως:

Προστίθεται νέο εδάφιο β.γ. στην υποπαράγραφο Β της παραγράφου 2 ως εξής:

 

«β.γ. Για τη διενέργεια περιηγήσεων επιβατών σε περιοχές ή σημεία τουριστικού, αρχαιολογικού ή πολιτιστικού ενδιαφέροντος με Ε.Δ.Χ. αυτοκίνητα- ΤΑΞΙ, καθορίζεται ανώτατο κόμιστρο 25 € ανά ώρα με συμφωνία ανάμεσα στον οδηγό και τους επιβάτες, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Κατά την παροχή των ανωτέρω υπηρεσιών η λειτουργία του ταξιμέτρου είναι υποχρεωτική ενώ η τιμολόγηση θα γίνεται με την έκδοση σχετικού τιμολογίου παροχής υπηρεσιών ανεξαρτήτως των αναγραφόμενων στο ταξίμετρο ενδείξεων. Σε κάθε περίπτωση, οι οδηγοί των Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων - ΤΑΞΙ είναι απαραίτητα εφοδιασμένοι με το σχετικό τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών, το οποίο εκδίδεται με την επιβίβαση του πελάτη και στο οποίο αναγράφεται η συγκεκριμένη ημέρα και ώρα επιβίβασης (έναρξη της διαδρομής) καθώς και το ονοματεπώνυμο αυτού, ενώ το τελικό προς πληρωμή ποσό συμπληρώνεται με την ολοκλήρωση της παρεχόμενης υπηρεσίας και την αποβίβαση του επιβάτη».

2. Κατά τα λοιπά εφαρμογή έχει η υπ’ αριθμ. A 5790/ 575/24-04-2009 (B΄756) υ.α. όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, καθώς και η υπ’ αριθμ. οικ 61510/5758/30-12-2010 (Β΄ 2011) υ.α.

Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Αθήνα, 8 Αυγούστου 2013

 

ΚΑΙΡΟΣ