fb  ut  Satataxi RSS Feed

    
    
    

Εγκύκλιος Ο.Α.Ε.Ε. Αρ. 4/31.1.2012 Κατάταξη ασφαλισμένων πρώην ΤΣΑ σε ασφαλιστικές κατηγορίες ΟΑΕΕ (άρθρο 52 του Ν 3996/2011 (ΦΕΚ 170Α/5-8-2011)Σύμφωνα με τις νέες διατάξεις των παρ. 1 και 3 του άρθρου 52 του Ν.3996/2011 (ΦΕΚ 170Α/5-8-2011): «Τα πιο πάνω πρόσωπα, ασφαλισμένοι του Ο.Α.Ε.Ε., έχουν δικαίωμα να καταταγούν, για το σύνολο ή μέρος του χρόνου ασφάλισής τους στο πρώην ΤΣΑ, στην 5η ασφαλιστική κατηγορία του ΟΑΕΕ, όπως ισχύει κάθε φορά, και να δικαιωθούν τις αντίστοιχες παροχές, εφόσον καταβάλλουν ειδική εισφορά για κάθε έτος ασφάλισής τους, ίση με διακόσια πενήντα (250) ευρώ. ………… Κατ΄ εξαίρεση οι διατάξεις του άρθρου αυτού έχουν εφαρμογή και για τα πρόσωπα που συνταξιοδοτήθηκαν από 1/1/2011 μέχρι τη δημοσίευση του νόμου (ημερομηνία δημοσίευσης του Νόμου 5/8/2011) καθώς και για όσους συνταξιοδοτηθούν αργότερα αλλά η έναρξη της συνταξιοδότησή τους εμπίπτει στο διάστημα αυτό.»

Για την ομοιόμορφη εφαρμογή των διατάξεων από τις Περιφερειακές Υπηρεσίες του Οργανισμού, δίνονται οι πιο κάτω διευκρινήσεις:

1. Το δικαίωμα ανακατάταξης μπορούν να ασκήσουν μόνο «παλαιοί» ασφαλισμένοι που:

- Είναι ενεργοί ή έχουν διακόψει και έχουν πραγματοποιήσει χρόνο ασφάλισης στο πρώην ΤΣΑ.
Το δικαίωμα, στις περιπτώσεις αυτές, μπορεί να ασκηθεί, οποτεδήποτε, μέχρι την ημερομηνία υποβολής συνταξιοδοτικού αιτήματος.

- Είναι υποψήφιοι συνταξιούχοι ή συνταξιούχοι, εφόσον η έναρξη συνταξιοδότησής τους εμπίπτει στο χρονικό διάστημα 1/1/2011 έως 5/8/2011 (ημερομηνία δημοσίευσης του Νόμου) και έχουν πραγματοποιήσει χρόνο ασφάλισης στο πρώην ΤΣΑ.

2. Η κατάταξη γίνεται στην 5η ασφαλιστική κατηγορία ΟΑΕΕ και η άσκηση του δικαιώματος είναι προαιρετική.

3. Προβλέπεται ειδική εισφορά για κάθε έτος ασφάλισης 250 € και δεν προβλέπεται από τη διάταξη μελλοντική αύξηση του ποσού.

4. Η ανακατάταξη γίνεται για ακέραια έτη ασφάλισης. Το χρονικό διάστημα που υπολείπεται μετά τον υπολογισμό των ακέραιων ετών παραμένει στην 3η ασφαλιστική κατηγορία και τίθεται πάντα στο τέλος της ασφάλισης. Χρονικό διάστημα μικρότερο του έτους δεν ανακατατάσσεται.

5. Ο ασφαλισμένος-συνταξιούχος μπορεί να ζητήσει ανακατάταξη για όλο το χρόνο που πραγματοποίησε στην ασφάλιση του πρώην ΤΣΑ ή για μέρος αυτού. Στην περίπτωση που επιθυμεί την ανακατάταξη μέρους του χρόνου επιλέγει το ακριβές χρονικό διάστημα που θα ανακαταταγεί. Χρονικό διάστημα που δεν ανακατατάσσεται παραμένει στην 3η ασφαλιστική κατηγορία.

6. Το δικαίωμα της ανακατάταξης παρέχεται σε ασφαλισμένους - συνταξιούχους που έχουν ήδη εξοφλήσει τις τακτικές ασφαλιστικές εισφορές του χρονικού διαστήματος που ζητούν να ανακαταταγεί (πρώην ΤΣΑ). Σε ασφαλισμένους που έχουν ρυθμίσει τις οφειλές του αιτούμενου διαστήματος, ανακατατάσσεται μόνο το διάστημα που αντιστοιχεί στις καταβληθείσες – μέχρι την ημερομηνία του αιτήματος - δόσεις.

ΠΡΟΣΟΧΗ:
Η μη καταβολή μέρους ή του συνόλου της ειδικής εισφοράς δεν επηρεάζει τη χορήγηση ταμειακής ενημερότητας, η οποία θα κρίνεται από την εξόφληση ή μη όλων των απαιτητών τακτικών εισφορών, κατά τα γνωστά.

Παραδείγματα:

- Χρόνος ασφάλισης πρώην ΤΣΑ 1/8/1991 – 31/12/2006 = 15 έτη και 5 μήνες. Ζητείται ανακατάταξη όλου του χρόνου. Ανακατατάσσονται 15 έτη. Συγκεκριμένα: 8ος /1991-7ος/2006 στην 5η ασφαλιστική κατηγορία και 8ος / 2006-12ος /2006 στην 3η ασφαλιστική κατηγορία (το μη ανακαταταγέν χρονικό διάστημα παραμένει στο τέλος της ασφάλισης).

- Στο ίδιο παράδειγμα ζητείται ανακατάταξη χρονικού διαστήματος 8ος /1991-7ος /1996 (πέντε έτη). Ανακατατάσσεται 8ος/1991-7ος/1996 στην 5η ασφαλιστική κατηγορία και παραμένει στην 3η ασφαλιστική κατηγορία το διάστημα 8ος /1996-12ος /2006. Έστω ότι ζητείται ανακατάταξη χρονικού διαστήματος 1ος /2000 - 12ος /2001. Οι κατηγορίες διαμορφώνονται ως εξής: 8ος /1991 – 12ος /1999 στην 3η ασφαλιστική κατηγορία, 1ος / 2000 – 12ος / 2001 στην 5η και 1ος / 2002 – 12ος / 2006 στην 3η.

- Χρόνος ασφάλισης 1/3/2006-31/12/2006. Δε συμπληρώνεται ακέραιο έτος, οπότε δε γίνεται ανακατάταξη.

- Χρόνος ασφάλισης 1/1/2000-31/10/2002 (διακοπή της ασφάλισης πριν την 31/12/2006).
Ζητείται αναγνώριση δύο (2) ετών, συγκεκριμένα: 1ος /2000-12ος /2001. Ανακατατάσσεται στη 5η ασφαλιστική κατηγορία το διάστημα 1ος / 2000 – 12ος /2001 και παραμένει στην 3η ασφαλιστική κατηγορία χρονικό διάστημα 1ος 2002-12ος /2002.

ΤΡΟΠΟΙ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΕΙΣΦΟΡΑΣ

Με την αριθ.Φ.10035/24424/877/7.11.2011 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 2693Α/11-11-2011) ορίστηκε ο τρόπος και η διαδικασία είσπραξης της ειδικής εισφοράς της παρ. 1 του άρθρου 52 του Ν 3996/2011 και συγκεκριμένα:

Α. Ενεργοί Ασφαλισμένοι

Η εν λόγω εισφορά δύναται να καταβληθεί :

1) Εφάπαξ με έκπτωση 15% επί του συνόλου της οφειλής, εντός τριμήνου από την παραλαβή της απόφασης για ανακατάταξη.

2) Σε ισόποσες διμηνιαίες δόσεις ο αριθμός των οποίων δεν μπορεί να υπερβαίνει τον αριθμό των ετών ανακατάταξης. Η πρώτη δόση καταβάλλεται εντός τριμήνου από την παραλαβή της σχετικής απόφασης, κάθε δε επόμενη δόση μέχρι το τέλος του δεύτερου μήνα από την εξόφληση της προηγούμενης δόσης.

Παράδειγμα:

Χρόνος ασφάλισης στο πρώην ΤΣΑ 1/8/1990-31/12/2006. Ζητείται ανακατάταξη όλου του χρόνου. Ανακατατάσσονται 16 έτη. Χρονικό διάστημα: 1/8/1990-31/7/2006. Οφειλή: 16 Χ 250 € = 4.000 € , ήτοι 16 διμηνιαίες δόσεις των 250 € έκαστη.

3) Στην περίπτωση που ασφαλισμένος επιθυμεί, μπορεί να ζητήσει, τη μείωση, κατά το ήμισυ, του αριθμού των διμηνιαίων δόσεων, οπότε παρέχεται έκπτωση 5% επί του συνόλου της οφειλής. Το δικαίωμα μείωσης των δόσεων ασκείται μόνο κατά την υποβολή του αρχικού αιτήματος και δεν μπορεί να ασκηθεί ενδιάμεσα. Π.χ.:

1. Στο ανωτέρω παράδειγμα : Οφειλή : 16 Χ 250 € = 4.000 € -200 € = 3.800 € δια 8 διμηνιαίες δόσεις = 475 € έκαστη.

2. Έστω ότι ζητείται ανακατάταξη 15 ετών (μονός αριθμός). Ζητείται μείωση στο ήμισυ των δόσεων. Οφειλή : 15 Χ 250 € = 3.750 € - 187.5 € = 3.562,50 €. Καταβάλλεται ως εξής: 7 διμηνιαίες δόσεις Χ 475 € και η τελευταία δόση 237,5 €.

ΠΡΟΣΟΧΗ:

1. Ο ασφαλισμένος έχει το δικαίωμα με αίτησή του να ζητήσει τη διακοπή καταβολής των δόσεων και κατά συνέπεια τον περιορισμό των ετών ανακατάταξης. Η αίτηση θα συνοδεύεται από Υπεύθυνη Δήλωση του Ν 1599/1986 στην οποία θα δηλώνει ότι : « έλαβε γνώση ότι δεν δύναται να ζητήσει εκ νέου την ανακατάταξη του υπόλοιπου χρόνου ή να τον εξοφλήσει μεταγενέστερα».

Τα έτη ανακατάταξης που, μετά το αίτημα διακοπής, δεν εξοφλούνται, παραμένουν στη 3η ασφαλιστική κατηγορία και δε δύναται ο ασφαλισμένος να ζητήσει εκ νέου την ανακατάταξη τους.

2. Σε περίπτωση που οι δόσεις καταβάλλονται εκπρόθεσμα (χωρίς να έχει υποβληθεί αίτημα διακοπής καταβολής των δόσεων), εφαρμόζονται τα ισχύοντα περί εκπρόθεσμης καταβολής ασφαλιστικών εισφορών, δηλαδή εισπράττονται τα προβλεπόμενα τέλη καθυστέρησης.

Β. Υποψήφιοι συνταξιούχοι

Σε περίπτωση υποβολής αίτησης συνταξιοδότησης πριν την εξόφληση των παραπάνω δόσεων, το υπολειπόμενο ποσό καταβάλλεται με παρακράτηση του ενός τετάρτου του ποσού της σύνταξης έως την εξόφληση.

Η οφειλή για την ειδική εισφορά ανακατάταξης συμπεριλαμβάνεται για τον υπολογισμό του ανωτάτου ορίου 15.000 € που δύναται να παρακρατηθεί από τη σύνταξη, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 43 του Ν 3996/2011.

Γ. Συνταξιούχοι

Για τα πρόσωπα που έχουν συνταξιοδοτηθεί από 1/1/2011-5/8/2011 καθώς και για όσους θα συνταξιοδοτηθούν αργότερα, αλλά η έναρξη της συνταξιοδότησή τους εμπίπτει στο ως άνω διάστημα, η ειδική εισφορά καταβάλλεται:

α) Εφάπαξ με έκπτωση 15% επί του συνόλου της οφειλής εντός τριμήνου από την παραλαβή της απόφασης για ανακατάταξη.

β) Με παρακράτηση του ενός τετάρτου του ποσού της σύνταξης έως την εξόφληση.

ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ-ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Σε κάθε περίπτωση ο ασφαλισμένος θα υποβάλλει Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση (συνημμένο υπόδειγμα) στο Περιφερειακό Τμήμα ΟΑΕΕ που ανήκει. Ο αρμόδιος υπάλληλος θα τον ενημερώνει για το συνολικό χρόνο που έχει διανύσει στο πρώην ΤΣΑ έως 31/12/2006, έτσι ώστε στην αίτηση να ορίζεται ακριβώς το χρονικό διάστημα που επιθυμεί να λογιστεί ως ανακατατασσόμενο, καθώς και ο τρόπος εξόφλησης που επιλέγει (εφάπαξ, σε διμηνιαίες δόσεις ή μείωση κατά το ήμισυ του αριθμού των διμηνιαίων δόσεων).

Το Περιφερειακό Τμήμα ΟΑΕΕ διαβιβάζει το αίτημα, κατά περίπτωση, ως εξής:

- Στο Τμήμα Ασφάλισης και Εσόδων της οικείας Περιφερειακής Δ/νσης εάν ο αιτών είναι ενεργός ασφαλισμένος ή έχει διακόψει χωρίς να έχει υποβάλει αίτημα συνταξιοδότησης.

Το αίτημα συνοδεύεται από τον ασφαλιστικό φάκελο και έγγραφη ενημέρωση, από την οποία θα προκύπτουν: ο συνολικός χρόνος ασφάλισης στο πρώην ΤΣΑ, το χρονικό διάστημα για το οποίο ζητείται ανακατάταξη, η εξόφληση ή όχι του χρονικού διαστήματος που ζητείται να ανακαταταγεί καθώς και η ύπαρξη ενεργής ρύθμισης που, ενδεχομένως, συμπεριλαμβάνει μέρος ή ολόκληρο το αιτούμενο διάστημα.

Το Τμήμα Ασφάλισης και Εσόδων, εκδίδει την απόφαση ανακατάταξης (ως συνημμένο υπόδειγμα) και την αποστέλλει συστημένη στον ενδιαφερόμενο.

Ο φάκελος του ασφαλισμένου επιστρέφει στο Περιφερειακό Τμήμα. Η εξόφληση ή η καταβολή των δόσεων θα γίνεται με γραμμάτιο είσπραξης και θα απεικονίζονται στα διαχειριστικά στοιχεία του Τμήματος ως «Κλάδος Σύνταξης» με ένδειξη «Ανακατάταξη ΤΣΑ».

- Στο Τμήμα Συντάξεων της οικείας Δ/νσης αν ο αιτών είναι υποψήφιος συνταξιούχος ή συνταξιούχος. Στις περιπτώσεις των υποψηφίων συνταξιούχων το αίτημα συνοδεύεται κατά τα γνωστά από τον ατομικό φάκελο και Πιστοποιητικό Προσδιορισμού Χρόνου Ασφάλισης.

Η απόφαση ανακατάταξης θα εκδίδεται από το Τμήμα Ασφάλισης και Εσόδων με τη διαδικασία που ακολουθείται για τις αναγνωρίσεις χρόνου.

Αιτήματα που έχουν υποβληθεί και εκκρεμούν θα πρέπει να εξεταστούν κατά προτεραιότητα.

Η εγκύκλιος συνοδεύεται από ένα έντυπο αίτησης για ασφαλισμένους, ένα έντυπο αίτησης για συνταξιούχους-υποψήφιους συνταξιούχους και ένα έντυπο απόφασης. Τα έντυπα θα αναρτηθούν τόσο στο site του Οργανισμού όσο και στην εφαρμογή εντύπων ΟΑΕΕ.

Παρακαλούμε για την πιστή εφαρμογή των ανωτέρω.

Του παρόντος να λάβει ενυπόγραφα γνώση το προσωπικό της Υπηρεσία σας.


Η ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ
Γ.ΚΩΤΙΔΟΥ

 

ΚΑΙΡΟΣ