fb  ut  Satataxi RSS Feed

    
    
    
Νέα - Ανακοινώσεις

Αγαπητοί συνάδελφοι ιδιοκτήτες και εργαζόμενοι στα ΤΑΞΙ Από την ΔΕΥΤΕΡΑ 5 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 24 ΩΡΕΣ ΕΠΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΕΣ ΑΠΕΡΓΙΕΣ. Καθολική ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ απεργία του κλάδου που πρωτοστατεί στους κοινωνικούς αγώνες για επιβίωση.

Η πρόταση της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ταξί για συσπείρωση όλων των συνδικαλιστικών οργάνων, όλων των επαγγελμάτων , σε κοινό αγώνα δεν είναι πυροτέχνημα. Είναι προϊόν ώριμης σκέψης και απόδειξη ευθύνης απέναντι σε μας, τα παιδιά μας, στην κοινωνία.

Επειδή, το τελευταίο διάστημα γράφονται και ακούγονται διάφορα περί εμφυλίου πολέμου των ταξιτζήδων της Αθήνας είναι αναγκαίο να υπενθυμίσουμε σε όλους τα εξής:

Θα σπάσει το απόστημα

 

Οι κατακτήσεις του κλάδου τα τελευταία χρόνια έχουν όλες την σφραγίδα του ΣΑΤΑ. Το συνδικάτο μας ήταν είναι και θα είναι ο θεματοφύλακας των συμφερόντων όλων των ιδιοκτητών ταξί. Γι αυτό δημιουργήθηκε και αυτό υπηρετεί. Αυτοί που φτιάχνουν σωματείο για λογαριασμό τους  δεν  υπηρέτησαν ποτέ τον κλάδο και φυσικά δεν θα το κάνουν ούτε τώρα. Ωστόσο είναι μια καλή κάλυψη για τα πειθαρχικά τους…

Κύριε Υπουργέ Ευχόμαστε καλή επιτυχία στο δύσκολο έργο σας και ευελπιστούμε σε αυτήν την κρίσιμη περίοδο για τη χώρα σε ουσιαστικές εξελίξεις με όσο το δυνατόν πιο γρήγορα θετικά αποτελέσματα για όλους μας.
Κύριε Υπουργέ Ευχόμαστε καλή επιτυχία στο δύσκολο έργο σας και ευελπιστούμε σε αυτήν την κρίσιμη περίοδο για τη χώρα σε ουσιαστικές εξελίξεις με όσο το δυνατόν πιο γρήγορα θετικά αποτελέσματα για όλους μας.
Κύριε πρωθυπουργέ Έχετε αναλάβει στην πιο δύσκολη χρονικά και ιστορικά περίοδο για τη χώρα μας την διακυβέρνηση του τόπου και ελπίζουμε όπως όλος ο ελληνικός λαός σε γρήγορα και ουσιαστικά αποτελέσματα. Κύριε πρωθυπουργέ Εκπροσωπώντας τους σκληρά εργαζόμενους αυτοκινητιστές ταξί όλης της χώρας ευχόμαστε καλή επιτυχία στο δύσκολο έργο σας και ευελπιστούμε με την συμμέτοχη μας στην προσπάθεια σας αυτή σε γρήγορα και ουσιαστικά αποτελέσματα για όλη την κοινωνία Με εκτίμηση για την ΠΟΕΙΑΤΑ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο Γ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΘΥΜΙΟΣ ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΔΗΜΟΣ

          

         ΟΥΤΕ ΜΙΑ ΝΕΑ ΑΔΕΙΑ ΣΤΗΝ ΑΤΤΙΚΗ

 

 

 

 

Η Περιφέρεια Αττικής, όπως έχει υποχρέωση από το νόμο (άρθρο 106 του ν.4070/12), δημοσίευσε πρόσκληση του Περιφερειάρχη Αττικής, με την οποία καλούνται οι ενδιαφερόμενοι για απόκτηση νέων αδειών αυτοκινήτων ΕΔΧ ή για  μετατροπή υφιστάμενων αδειών σε άλλο τύπο, να υποβάλουν σχετική αίτηση. Η προβλεπόμενη από το άρθρο 85 του ν.4070/12 Απόφαση του Περιφερειάρχη Αττικής, με την οποία - μεταξύ άλλων - θα καθορίζεται και ο αριθμός των νέων αδειών που τυχόν θα χορηγηθούν, θα εκδοθεί σύμφωνα με τον ίδιο νόμο μετά την ολοκλήρωση υποβολής των σχετικών αιτήσεων και την επεξεργασία τους.

 

Για το άνοιγμα του εγγράφου πατήστε εδώ

Για το άνοιγμα του εγγράφου πατήστε εδώ

ΜΕΡΟΣ Β

ΡΥΘΜΙΣΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΕΠΙΒΑΤΗΓΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α

Άρθρο 82 Γενικοί κανόνες - Ορισμοί

Για τους σκοπούς του μέρους αυτού:

1.  Επιβατηγά δημόσιας χρήσης (Ε.Δ.Χ.) αυτοκίνητα εί­ναι τα επιβατηγά αυτοκίνητα που έχουν από κατασκευής έως εννέα (9) θέσεις, περιλαμβανομένης και της θέσης του οδηγού και μεταφέρουν επιβάτες αναλόγως προς την κατηγορία τους. Διακρίνονται σε: α) Ε.Δ.Χ. πέντε (5) θέσεων με μετρητή (ΤΑΞΙ) και β) Ε.Δ.Χ. από έξι (6) μέχρι εννέα (9) θέσεων Ειδικής Μίσθωσης (ΕΙΔΜΙΣΘ) χωρίς μετρητή.

Διευκρινήσεις αναφορικά με τις έδρες- ενιαίες διοικητικές μονάδες των Επιβατηγών Δημόσιας χρήσης (Ε.Δ.Χ.) αυτοκινήτων, όπως καθορίζονται με το άρθρο 83 του ν. 4070/2012 (Α’ 82).

 

Ύστερα από τη θέση σε ισχύ του ν.4070/2012 (Α’ 82), σας πληροφορούμε τα εξής:

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓ/ΤΙΩΝ Ο.Α.Ε.Ε.

ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ: 24

ΘΕΜΑ: «Παράταση ρυθμίσεων οφειλόμενων ασφαλιστικών εισφορών

(παρ.3 του άρθρου 23 του Ν.4075/2012 (ΦΕΚ 89Α/11-4-2012)».

 

 

Με τη διάταξη της παρ.3 του άρθρου 23 του Ν. 4075/2012 δόθηκε παράταση στη προθεσμία υποβολής αίτησης υπαγωγής στις ρυθμίσεις καθυστερούμενων ασφαλιστικών εισφορών που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 21 παρ. α και β του Ν. 4038/2012, έως 30/4/2012. Συγκεκριμένα:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

Εθνικός Οργανισμός Παροχής Υπηρεσιών Υγείας

Δ/νση: Παροχών και κατάρτισης συμβάσεων

 

ΘΕΜΑ: Οδηγίες για την απόδοση δαπανών μετακίνησης αιμοκαθαρόμενων

ασφαλισμένων από τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ.

ΣΧΕΤ.: Η αρ. 185/29/2-4--2012 Απόφαση του Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Υ.Υ.

 

Σύμφωνα με το εδάφιο γ της παραγράφου ΣΤ του άρθρο 10 του Ε.Κ.Π.Υ. του

Ε.Ο.Π.Υ.Υ., ο ασφαλιστικός φορέας καλύπτει τα έξοδα μετακίνησης των νεφροπαθών προκειμένου να υποβληθούν σε αιμοκάθαρση και ως εξής :

ΑΔΑ: Β4ΩΦΩ-ΤΚΔ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 2701

Ασφαλισμένοι του ΟΑΕΕ μπορούν με αίτησή τους να επιλέξουν την κατάταξή τους στην αμέσως κατώτερη ή στη δεύτερη κατώτερη ασφαλιστική κατηγορία κλάδου σύνταξης του π.δ. 5/2007 και να παραμείνουν σε αυτήν έως 31.12.2014 εφόσον, κατά την υποβολή της αίτησης: α) δεν έχουν ληξιπρόθεσμη οφειλή ή β) έχουν υπαχθεί σε ρύθμιση και είναι ενήμεροι. Η κατάταξη στην κατώτερη κατηγορία αρχίζει από το αμέσως επόμενο προς έκδοση και μετά την αίτηση δίμηνο και ισχύει για όσο διάστημα είναι ενήμεροι στην καταβολή των τρεχουσών εισφορών και στις δόσεις της τυχόν ρύθμισης. Αν ο ασφαλισμέ­νος δεν είναι ενήμερος, επανέρχεται αυτοδικαίως στην κατηγορία στην οποία βρισκόταν πριν την αίτηση του πρώτου εδαφίου, στην οποία επανέρχονται υποχρε­ωτικά από την 1.1.2015 και όλοι οι ασφαλισμένοι που έχουν κάνει χρήση της διάταξης αυτής. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, μετά από γνώμη του Δ.Σ. του Οργανισμού, καθορίζονται η διαδικασία, ο τρόπος, τα όργανα και κάθε άλλο σχετικό θέμα για την εφαρμογή της παρούσας διάταξης.

ΚΑΙΡΟΣ