fb  ut  Satataxi RSS Feed

    
    
    
Νέα - Ανακοινώσεις

Ανακοίνωση: ΣΑΤΑ
Παρά τις δύσκολες και αντίξοες συνθήκες, τα ταξί σήμερα είναι στους δρόμους, για να εξυπηρετήσουν τους πολίτες.
Με αίσθημα ευθύνης και επαγγελματισμό βάζουμε πλάτη και συμμετέχουμε στην αντιμετώπιση των δύσκολων συνθηκών που αντιμετωπίζει η Αττική.
 
Ο Πρόεδρος Βασίλης Μαραγκάκης και το Δ.Σ. του ΣΑΤΑ

Με τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας Κώστα Σκρέκα και τον Υφυπουργό Μεταφορών Μιχάλη Παπαδόπουλο συναντήθηκε χθες το προεδρείο της Ομοσπονδίας.

 

Απόσυρση από την κυκλοφορία ΕΔΧ αυτοκινήτων ΤΑΞΙ λόγω συμπλήρωσης ορίου ηλικίας

 

Παράταση ισχύος Δελτίων Τεχνικού Ελέγχου Ε.Δ.Χ. οχημάτων

 

Σας ενημερώνουμε ότι για την περίοδο των εορτών των Χριστουγέννων 2021 δε θα χορηγηθεί στους οδηγούς Επιβατηγών Δημόσιας Χρήσης- ΤΑΞΙ (Ε.Δ.Χ.- ΤΑΞΙ) αυτοκινήτων οικονομική ενίσχυση και συνεπώς το κόμιστρο κάθε διαδρομής Ε.Δ.Χ.- ΤΑΞΙ αυτοκινήτου δεν πρόκειται να επιβαρυνθεί κατά το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Για την πληρότητα του αρχείου σας, επισυνάπτεται σχετικό έγγραφο της Π.Ο.Ε.Ι.Α.Τ.Α.

ΘΕΜΑ:  Εφαρμογή της παρ. 1 του άρθρου 2 της ΥΑ υπ. αριθμ. οικ.A/79574/5488/16/2017: «Ιατρικό πιστοποιητικό της παραγράφου 4 του άρθρου 95 του ν. 4070/2012 (Α΄ 82) για τη χορήγηση ή ανανέωση ειδικής άδειας οδήγησης Επιβατηγού Δημόσιας Χρήσης (Ε.Δ.Χ.) αυτοκινήτου και την οδήγηση ολικώς εκμισθωμένου Επιβατηγού Ιδιωτικής Χρήσης (Ε.Ι.Χ.) αυτοκινήτου κατά το ν. 4093/2012 (Α΄ 222)» (Β' 4587)

Με την περ. 5 του άρ. 14 του ν. 4530/2018 (Α’ 59), όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 4 του άρ. 138 του ν. 4764/2020 (Α’ 256), αναστάλθηκε από τις 30.3.2016 έως και τις 31.12.2021 η ισχύς των περ. α' και β' της παρ. 5 του άρθρου 89 του ν. 4070/2012 (Α' 82) για το όριο ηλικίας απόσυρσης από την κυκλοφορία των Επιβατηγών Δημόσιας Χρήσης (ΕΔΧ) αυτοκινήτων ΤΑΞΙ.

Οι φούσκες των Λυμπερόπουλων έσκασαν, τα κούφια λόγια τα πήρε ο αέρας. Έμειναν όμως χειροπιαστά αποτελέσματα. Τα οποία έκανε πράξη το προεδρείο του ΣΑΤΑ, για τον κλάδο. Με σχέδιο επιμονής, σοβαρότητα και αποτελεσματικότητα.

 

Όπου προβλέπονται στην παρούσα, ο εργαστηριακός έλεγχος με τη μέθοδο PCR για κορωνοϊό COVID-19 πρέπει να έχει διενεργηθεί με τη λήψη στοματοφαρυγγικού ή ρινοφαρυγγικού επιχρίσματος εντός των τελευταίων εβδομήντα δύο (72) ωρών και ο έλεγχος με τη χρήση ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου κορωνοϊού COVID-19 (rapid test) πρέπει να έχει διενεργηθεί εντός σαράντα οκτώ (48) ωρών από την πραγματοποίηση οποιουδήποτε γεγονότος για το οποίο χρειάζεται η επίδειξη βεβαίωσης.

 

Τον υφυπουργό Μιχάλη Παπαδόπουλο συνάντησε σήμερα το πρωί η διοίκηση της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ταξί. Μοναδικό θέμα συζήτησης ήταν η τροπολογία του Υπουργείου Μεταφορών για το δικαίωμα ταξινόμησης 7θέσιων – 9θεσιων ταξί μόνο στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου.

Η τροπολογία του Υπουργείου Μεταφορών για το δικαίωμα ταξινόμησης 7θέσιων – 9θεσιων ταξί μόνο στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, είναι άδικη για τους επαγγελματίες αυτοκινητιστές σε όλη την υπόλοιπη Ελλάδα. Σε επικοινωνία που είχαμε με τον αρμόδιο υφυπουργό Μιχάλη Παπαδόπουλο μας τόνισε:

«Οδηγώντας με ασφάλεια: Εκσυγχρονισμός πλαισίου εκπαίδευσης και εξέτασης υποψήφιων οδηγών και οδηγών για τη χορήγηση αδειών οδήγησης οχημάτων, διατάξεις σχετικά με την οδήγηση ατόμων με αναπηρία, ρυθμίσεις για την ταξινόμηση και την κυκλοφορία οχημάτων ιστορικού ενδιαφέροντος, και λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών»

Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας, για το διάστημα από τη Δευτέρα, 20 Σεπτεμβρίου 2021 και ώρα 06:00 έως και τη Δευτέρα, 27 Σεπτεμβρίου 2021 και ώρα 06:00.

Από τη Δευτέρα 13 Σεπτεμβρίου 2021 θεσπίζονται επιπλέον έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας για την αντιμετώπιση της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19. Με τα νέα μέτρα είναι υποχρεωτική η διενέργεια διαγνωστικού ελέγχου δύο (2) φορές την εβδομάδα για όλους τους εργαζόμενους στον τομέα των μεταφορών, που δεν είναι πλήρως εμβολιασμένοι ή νοσήσαντες – υπό την έννοια των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 10 αντιστοίχως της ΚΥΑ Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 55400 (ΦΕΚ: Τεύχος B’ 4206/12.09.2021), οι οποίοι παρέχουν εργασία με φυσική παρουσία εντός ή εκτός των εγκαταστάσεων της υπηρεσίας τους, – με τη μέθοδο μοριακού ελέγχου (PCR) ή με τη χρήση ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου κορωνοϊού COVID-19 (rapid test) σε ιδιωτικά διαγνωστικά εργαστήρια, όπως ορίζονται στο Π.Δ. 84/2001 (Α’ 70), ή σε ιδιωτικές κλινικές ή σε φαρμακεία ή σε ιδιώτη γιατρό, με δική τους δαπάνη.

 

Σε συνέχεια ερωτημάτων προς το Υπουργείο Μεταφορών αναφορικά με το όριο ηλικίας των ΕΔΧ οχημάτων με έδρα την Περιφέρεια Αττικής, επισημαίνεται ότι όπως προκύπτει εκ της γραμματικής ερμηνείας της παραγράφου 5α του άρθρου 89 του ν. 4070/2012 (ΦΕΚ Α’ 82) όπως ισχύει, στο αναφερόμενο όριο ηλικίας των 15 ετών εμπίπτουν τα οχήματα με κυβισμό μηχανής έως 1949 κ.εκ., ενώ στο αναφερόμενο όριο ηλικίας των 18 ετών εμπίπτουν τα οχήματα με κυβισμό μηχανής από 1950 κ.εκ. και άνω. Σε κάθε περίπτωση, υπενθυμίζεται ότι η εφαρμογή της ως άνω διάταξης έχει ανασταλεί έως και την 31η Δεκεμβρίου 2021, δυνάμει του άρθρου 138 του ν. 4764/2020 (ΦΕΚ Α’ 256).

 

 

Στην απόφαση με αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ.48487 της 3ης Ιουλίου 2021 ‘’ Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από τη Δευτέρα, 2 Αυγούστου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 9 Αυγούστου 2021 και ώρα 6:00.΄΄ δεν υπάρχει κανένας περιορισμός στις θέσεις επιβαινόντων στο ταξί. Υπάρχουν περιορισμοί σε οχήματα 7 και 9 θέσεων ΕΔΧ Ειδικής Μίσθωσης και Ε.Ι.Χ, αλλά όχι για το ΕΔΧ Ταξί 5 θέσεων (συμπεριλαμβανομένου του οδηγού). Κατά συνέπεια το ταξί λειτουργεί σύμφωνα με τον ισχύοντα Κανονισμό Λειτουργίας.

 

ΚΑΙΡΟΣ