fb  ut  Satataxi RSS Feed

    
    
    
Δελτία Τύπου

ΝΕΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΚΟΜΙΣΤΡΩΝ ΤΑΞΙ

ΑΠΟ ΚΑΙ ΠΡΟΣ ΔΙΕΘΝΗ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑ ΑΘΗΝΩΝ «ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ»

(Σύμφωνα με την υπ’αριθ.  Αοικ.61510/5758/ 30-12-2010 απόφαση του Υφυπουργού Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων με θέμα «Καθορισμός κομίστρου για επιβατικά δημόσιας χρήσης (Ε.Δ.Χ.) αυτοκίνητα»)

€ 35 ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ

(05:00 – 24:00)

50 ΝΥΧΤΕΡΙΝΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ

(00:00 – 05:00)

ΑΘΗΝΑ 29/12/2010

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

ΘΕΜΑ. Αλλαγή τιμολογίου λόγω αύξησης του Φ.Π.Α.

Αίτημα του κλάδου των μεταφορών ήταν για τις  μεταφορές να μην αυξηθεί ο συντελεστής Φ.Π.Α. και να εξετασθεί το ζήτημα εάν μπορεί  να ενταχθούν στο χαμηλό συντελεστή .

Ενημερωτικό Δελτίο

Θέμα : «Φορολογικά θέματα που προκύπτουν από έργο βάση  συμβάσεων» .

Σας υπενθυμίζουμε ότι με  την είσοδο του κλάδου στον λογιστικό προσδιορισμό από 1/7/10 πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί με τις μετακινήσεις που προκύπτουν από συμβάσεις με επιτηδευματίες (φυσικά ή νομικά πρόσωπα )το Δημόσιο , Ν.Π.Δ.Δ. κλπ, σε σχέση με τα παραστατικά που πρέπει να εκδοθούν από τον ιδιοκτήτη  ταξί Ειδικότερα:

ΑΘΗΝΑ 12/11/2010

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

ΘΕΜΑ.   Περαίωση  παλαιών φορολογικών δηλώσεων εισοδήματος.

Κατ΄ αρχήν η περαίωση αφορά δηλώσεις εισοδημάτων προηγουμένων ετών μέχρι και το ημερολογιακό έτος 2009 αποκλειστικά και μόνον.

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΠΟΥ ΡΥΘΜΙΖΕΙ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΑΜΟΙΒΗΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΤΩΝ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΦΩΝΗΤΩΝ-ΤΡΙΩΝ, ΕΚΦΩΝΗΤΩΝ-ΤΡΙΩΝ ΚΑΙ
ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ-ΤΡΙΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΒΑΣΕΩΣ ΡΑΔΙΟΤΑΞΙ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ


Στην Αθήνα σήμερα 21/10/2010 οι υπογράφοντες αφενός, Κισσάς Πάρις και Δήμος Κωνσταντίνος, Εκπρόσωποι της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Επαγγελματιών Ιδιοκτητών Αυτοκινητιστών Ταξί & Αγοραίων (Π.Ο.Ε.Ι.Α.Τ.Α), 2) αφετέρου οι Μεταξία Στεκουλέα, Θάνος Βασιλόπουλος, Πρόεδρος και Γενικός γραμματέας αντίστοιχα της Ομοσπονδίας Ιδιωτικών Υπαλλήλων Ελλάδος καθώς και οι Κασαπάκη Μαριάννα, Πρόεδρος και Γιαννουλίδου Βασιλική, Α’ Γραμματέας και Σερεμπούκλη Αλίκη, Β’ Γραμματέας του Σωματείου ραδιοτηλεφωνητριών, εκφωνητών και χειριστών σταθμών Βάσεως Ραδιοταξί Ελλάδος, όλοι νόμιμα εξουσιοδοτημένοι για την υπογραφής αυτής της ΣΣΕ συμφώνησαν και συναποδέχθηκαν τα εξής:

ΑΘΗΝΑ  30/09/2010

ΠΡΟΣ : ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ / ΣΩΜΑΤΕΙΑ ΤΑΞΙ

ΑΡ. ΠΡΩΤ.  347

ΘΕΜΑ. Λειτουργία ράδιο ταξί -  διαχείριση κλίσεων

 

Μετά από ερωτήματα που μας τέθηκαν από διάφορα  στελέχη για το θέμα της διαχείρισης των κλίσεων που το σημείο παραλαβής – επιβίβασης του πελάτη είναι εκτός της έδρας σας υπενθυμίζουμε τα παρακάτω.

Αθήνα   30/09/2010

Αρ. Πρωτ.  345

ΠΡΟΣ

Γ. Γραμματέα Επενδύσεων

Κύριο  Πετράκο  Γιώργο

Νίκης 5-7 Σύνταγμα

τηλ. 210 3332402 φαξ 210 3332449

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ

Θέμα «Ένταξη των Μεταφορικών  συνεταιρισμών  (Ε.Δ.Χ. – ΤΑΞΙ)του Νόμου 3109/2003 ΚΑΙ 1667/86  σε προγράμματα επιδότησης»

 

Με την παρούσα σας γνωρίζουμε την αντίθεσή μας για το θέμα της μόνιμης εξαίρεσης των μεταφορικών  συνεταιρισμών Ε,Δ,Χ, από τα πάσης φύσεως   προγράμματα ανάπτυξης. Επειδή ετοιμάζεται νέο σχέδιο αναπτυξιακού νόμου για την ενίσχυση Μμ-Ε του τριτογενούς τομέα (τομείς εμπορίου και παροχής υπηρεσιών) ζητάμε αυτή τη φορά να μην εξαιρεθούν γενικά οι συνεταιρισμοί και ειδικά οι μεταφορικοί συνεταιρισμοί των Ε.Δ.Χ. ταξί που έχουν συσταθεί από το 2004 με τους νόμους 1667/86 και 3109/03 (νόμος του ΥΜΕ).

Αρ. Πρωτ.: ΠΟΛ 1133

 

ΘΕΜΑ: «Αντιμετώπιση πρακτικών θεμάτων ένταξης κατηγορίας επιτηδευματιών στην Β’ κατηγορία βιβλίων ».

Τo παραπάνω έγγραφο  είναι σε μορφή PDF. Αν έχετε προβλήματα με το άνοιγμα, κατεβάστε το Acrobat Reader πρώτα.

Συνέντευξη Δημήτρη Ρέππα, Υπουργού Υποδομών Μεταφορών & Δικτύων, στο ραδιοφωνικό σταθμό «REAL», στο δημοσιογράφο Νίκο Χατζηνικολάου

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Μία κουβέντα για τα ταξί θέλω ακόμη να μου πείτε. Ποιο είναι το χρονοδιάγραμμά σας, τι θα κάνετε, πότε θα το κάνετε.

ΚΑΙΡΟΣ