fb  ut  Satataxi RSS Feed

    
    
    
Νέα - Ανακοινώσεις

Ανοικτή συγκέντρωση στη Θεσσαλονίκη για ενημέρωση σε θέματα του κλάδου μας. Πριν από αρκετές ημέρες το προεδρείο της Ομοσπονδίας κι εγώ προσωπικά δέχθηκα πρόσκληση από την συνδικαλιστική παράταξη της Θεσσαλονίκης ‘’Νέο Ξεκίνημα’’ προκειμένου να παραστούμε στην εκδήλωση που θα διοργανώσει κατά την διάρκεια της Διεθνούς Έκθεσης.

 Αριθμ. Α οικ. 39707/3690/2013 -ΦΕΚ – 2046 Β/22-8-2013
Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. Α 5790/575/24-04-2009 (Β ́ 756) απόφασης «Καθορισμός κομίστρου για Επιβατηγά Δημόσιας Χρήσης (Ε.Δ.Χ.) αυτοκίνητα», όπως τροποποιήθηκε με τις υπ’ αριθμ. Α οικ 17463/1654/22-04-2010 (Β ́ 566) και οικ Α 26853/2621/06-06-2013 (Β ́ 1505) όμοιές της.

 

Ήδη καταργήθηκε το ειδικό βιβλίο ταξί που είχε εκδοθεί από τον ΟΑΕΕ, ενώ η επιμόρφωση τεχνικού ασφαλείας θα συντελείται πλέον με ηλεκτρονική δήλωση των ιδιοκτητών ταξί στις οικείες καταστάσεις εργασίας.

Διάβασα με πολύ μεγάλη προσοχή την επιστολή που μου στείλατε και σας απαντώ στα ερωτήματά σας.

Το παιχνίδι των εντυπώσεων είναι για τους υπολογιστές. Όταν βρίσκεσαι απέναντι σε αυτούς που έχουν την εξουσία να αλλάξουν κάτι, πρέπει να έχεις επιχειρήματα, συγκεκριμένες θέσεις, τεκμηριωμένες προτάσεις. Με αυτά τα όπλα προσπαθούμε να πετύχουμε τους στόχους μας κι ας χάνουμε κάποιες φορές τις εντυπώσεις…

Οι φωνές απόγνωσης είναι πάρα πολλές από όλη την Ελλάδα. Δεν έχουμε την απαίτηση να μας κάνουν καμία χάρη.  Έχουμε όμως την απαίτηση να μας αντιμετωπίζουν ως ανθρώπους και όχι ως σκουπίδια. Γνωρίζουν πολύ καλά στην κυβέρνηση ότι ήταν αναμενόμενο να φτάσουμε σε αυτό το οριακό σημείο. Άρα ή δεν θέλουν ή δεν μπορούν να δώσουν λύση.

Συνάδελφοι, οφείλουμε όλοι να τηρούμε τη σειρά προτεραιότητας σε όποια πιάτσα κι αν βρισκόμαστε. Ο σεβασμός στο συνάδελφο πρέπει να είναι δεδομένος και να μην επιβάλλεται από τις αρχές. Όλοι έχουμε την ίδια ανάγκη για δουλειά.

ΣΧΕΤ.: 1. Ν. 4152/2013, άρθρο πρώτο, παρ. ΙΑ, υποπαρ. ΙΑ.1 (ΦΕΚ 107Α/9-5-2013).
2. Υπουργική Απόφαση αριθ.πρ. Β/7/15877/2914/23.5.2013 (ΦΕΚ1265Β/24-5-2013).

Έχοντας υπόψη: Τις διατάξεις των άρθρων 259 και 260 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».

Σε… πακέτο, το οποίο περιλαμβάνει 36 πιάτσες ταξί, νέες αλλά και επεκτάσεις υπαρχουσών, συμφώνησαν ο κεντρικός δήμος και το Σωματείο Ιδιοκτητών Ταξί Θεσσαλονίκης «Ο Ερμής», αν και το θέμα δεν έκλεισε, αφού πρέπει να δοθεί το πράσινο φως και υπηρεσιακά.

Οδηγοί ταξί στο Ηράκλειο κυνήγησαν και σε ρόλο αστυνομικών έπιασαν δύο νεαρά άτομα τα οποία είχαν κλέψει από ηλικιωμένο ένα κινητό τηλέφωνο.

Η συμμόρφωση των ταξιμέτρων (προϋποθέσεις για τη χρήση, βασικές και μετρολογικές απαιτήσεις, υπο− χρεώσεις των κοινοποιημένων οργανισμών κ.λπ.) προς τις οικείες βασικές απαιτήσεις, ρυθμίζεται είτε από την κοινή υπουργική απόφαση Φ2−1393/07 (ΦΕΚ 521/Β/2007), όπως ισχύει, είτε από την απόφαση Έγκρισης Κυκλο− φορίας στην Ελλάδα, που χορηγήθηκε από τη Δ/νση Μετρολογίας της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας.

Σε δύσκολη οικονομική κατάσταση βρίσκεται ο ΟΑΕΕ, με το έλλειμμα να αυξάνεται συνεχώς, τα έσοδα μέσω εισφορών να μειώνονται και τη ρύθμιση «Νέα Αρχή» να μην αποδίδει, αφού η σύνδεσή της με την φορολογική ενημερότητα, επιτρέπει να ενταχθούν περισσότερο αυτοί που δεν την χρειάζονται, παρά εκείνοι που την έχουν ανάγκη. Το σκηνικό του αδιεξόδου συμπληρώνει η πρόσφατη ασφυκτική πίεση της Τρόικας προς την κυβέρνηση να λάβει επιπλέον μέτρα για να περιορίσει τα ελλείμματα του Ταμείου, με την οριζόντια επιβολή εισφοράς 0,2% επί του τζίρου των επιχειρήσεων από το 2014.

Η Επιτροπή Πιστωτικών και Ασφαλιστικών Θεμάτων (ΕΠΑΘ) της Τράπεζας της Ελλάδος αποφάσισε σε χθεσινή της συνεδρίαση την οριστική ανάκληση της άδειας λειτουργίας της ασφαλιστικής εταιρείας με την επωνυμία «ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΝΩΣΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τη θέση της σε ασφαλιστική εκκαθάριση, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.Δ. 400/1970. Πρόκειται για μια ασφαλιστική εταιρεία που δραστηριοποιείται στους κλάδους ασφαλίσεων ζημιών, με έμφαση στον κλάδο αυτοκινήτων.

Παράλληλο ρεπορτάζ του βρετανικού δικτύο BBC στην Αθήνα και το Τόκιο αποδεικνύει ότι μία διαδρομή με ταξί στη χώρα μας κοστίζει λιγότερο σε σχέση με μία αντίστοιχη στην Ιαπωνία.

Οι  παράγραφοι 2 και 3 του άρθρου 51 του ν. 3996/2011 καταργούνται. Δηλαδή καταργείται το ειδικό βιβλίο του ΟΑΕΕ

ΚΑΙΡΟΣ